วาดา โอเคแล้ว ไทยแก้พรบ.สารต้องห้าม 24 มาตรา - รอเข้าครม. 28 ธ.ค.

22 ธ.ค. 2564 - 18:50 น.

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค 2564 ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. แถลงข่าวความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากรณี วาดาแบนธงชาติไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงพลาดโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติไปเป็นเวลา 1 ปี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก (WADA) ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ระบุให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามโลก ภายในวันที่ 14 กันยายน 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศเพื่อทำการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ WADA กำหนด เป็นเหตุให้ ประเทศไทยถูกจำกัดสิทธิทางการกีฬาตามที่ทราบทั่วกันแล้วนั้น

ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันทำการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 24 มาตรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันจาก WADA ว่า ร่างกฎหมายนี้มีความสอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามโลก อย่างสมบูรณ์แล้ว

“ขณะนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำส่งบันทึกเสนอร่างฯ พร้อมเอกสารประกอบ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎหมายในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และหากได้รับการเห็นชอบ ก็จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการประสานงานกับ WADA เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการคืนสิทธิทางการกีฬาทั้งหมดโดยทันที”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ วาดา โอเคแล้ว ไทยแก้พรบ.สารต้องห้าม 24 มาตรา - รอเข้าครม. 28 ธ.ค.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง