บูมคลองดำเนินสะดวก สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงชุมชนร่วมบริหาร

บูมคลองดำเนินสะดวก

บูมคลองดำเนินสะดวก อพท.ตั้งเป้าให้เป็นแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระจายรายได้ชุมชน

บูมคลองดำเนินสะดวก อพท. ผนึกมือสถาบันอาศรมศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟื้นคลองซอยดำเนินสะดวก บูมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยคลองดำเนินสะดวก” เป้าหมายกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนให้ทั่วถึง และเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว

พัฒนาคลองสาขา-ดึงชุมชนร่วมบริหาร

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เผยว่า  อพท.เริ่มจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบทางวัฒนธรรม “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยคลองดำเนินสะดวก” ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  ให้เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อคลองดำเนินสะดวกในส่วนของคลองสาขาจังหวัดราชบุรี   เพื่อเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวให้ขยายวงกว้างขึ้น ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ

จากผลการศึกษาศักยภาพ อพท.เตรียมนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ให้เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

อนุรักษ์-ฟื้นฟูย่านเก่าแก่

ทั้งนี้ อพท. ได้จัดทำแผนพัฒนาคลองสาขาที่เชื่อมกับคลองดำเนินสะดวก ภายใต้กรอบการทำงาน “เก็บคุณค่า สืบสานต่อยอดวัฒนธรรม” เบื้องต้นได้ร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเก่าที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

สถาบันอาศรมศิลป์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผังภูมิสถาปัตย์ จะรับผิดชอบด้านการออกแบบให้เหมือนของเดิมในอดีตมากที่สุด เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง ในรูปแบบ Storytelling บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ผ่านวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน กำหนดแล้วเสร็จเส้นทางแรกภายในเดือนมกราคม 2562

พัฒนาเส้นทางเที่ยวรอบคลองดำเนินสะดวก

น.ส.นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  สำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 อพท. กล่าวว่า เส้นทางแรกที่ อพท. พัฒนาคือเส้นทางท่องเที่ยวรอบคลองดำเนินสะดวกมี 4 จุดฐานกิจกรรม เริ่มจากวัดโชติทายการาม บ้านเจ็กฮวด  สวนเกษตรคลองสะเดา และตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องถึง 3 รัชกาลในราชวงศ์จักรี คือรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9  และยังมีเรื่องราวการค้าขาย วิถีชีวิตและวิถีเกษตรแบบพอเพียง

“จากจุดเริ่มต้นที่วัดโชติทายการาม อพท.จะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วภายในวัดให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากถือเป็นจุดเริ่มของการทำความรู้จักพื้นที่ดังกล่าว ก่อนไปฐานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสัมผัสของจริง โดยชาวบ้านในชุมชนย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีอาชีพค้าขาย และทำการเกษตรมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชูจุดแข็งวิถีคนคลอง

ส่วนบ้านเจ็กฮวดซึ่งเป็นมหาดเล็กนอกราชการ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับและปรุงอาหาร  พร้อมกับเยี่ยมเยียนราษฎรในย่านแห่งนี้ สวนเกษตรคลองสะเดาเรียนรู้วิถีเกษตรพืชพื้นบ้าน และตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักตลาดโบราณเรือนไม้ที่เคยเจริญรุ่งเรือในอดีต ปัจจุบันยังเปิดค้าขายและต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวก”

จากจุดแข็งในวิถีชีวิต “คนคลอง” ของชาวบ้านย่านดำเนินสะดวก อพท.จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือให้เป็นอีกจุดขายหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้  เน้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพราะจากอดีตถึงปัจจุบันชาวบ้านย่านนี้ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะสัญจร และทำมาค้าขายกันเกือบทุกครัวเรือน

อพท. มั่นใจว่า การนำแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไปพัฒนาให้กับชุมชนย่านนี้  กลไกลการจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จุดเช็คอินใหม่ นั่งเกวียน ชมทุ่ง สัมผัสวิถีชีวิตไท-ยวน ที่บ้านแพะ ราชบุรี

ราชบุรี : 6 แหล่งท่องเที่ยวใกล้เมืองกรุง >100 กิโลเมตร : โดย ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

บทความก่อนหน้านี้กระบะหงายท้อง กลางอุโมงค์ดินแดง ถนนลื่นแล้วเหยียบเบรก
บทความถัดไปดวงประจำวัน อาทิตย์ที่ 6 ม.ค.2562 ราศีใดรายได้ปกติแต่มีโชคลาภบ่อยครั้งขึ้น