ดนตรี เป็นสิ่งที่ปลอบประโลมจิตใจคนมายาวนาน กำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ในยุคนั้นรู้จักสร้างเครื่องดนตรีแบบง่ายๆ จากธรรมชาติรอบตัว แล้วเครื่องดนตรีก็ได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ว่ากันว่าดนตรีเป็นเวทมนตร์ ที่เมื่อได้ยิน ได้ฟังแล้วจะร่ายมนตร์พุ่งตรงเข้าสู่สมองของมนุษย์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สิ่งแรกที่มนตร์ของดนตรีจะส่งผลต่อมนุษย์คือ อารมณ์ เมื่อฟังดนตรีแล้วก้อนความเครียด
จะคลายลง มีผลชี้วัดชัดเจนจากระดับฮอร์โมนที่แปรผันกับความเครียดอย่าง
‘คอร์ติซอล’ ซึ่งลดลง
อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งยังมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า เมื่อให้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดฟังเพลง ผลปรากฏว่า
เพลงสามารถช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดได้

ผลการศึกษาอีกหลายชิ้นค้นพบว่า ดนตรีนั้นช่วยลดปริมาณของฮอร์โมนที่ปลดปล่อยออกมา
ระหว่างที่ตึงเครียดดนตรีทำให้จิตใจผ่อนคลาย ลดอารมณ์ด้านลบ เพิ่มอารมณ์ด้านบวก
เสริมการมองโลกในแง่ดี

ศาสตร์แห่งดนตรีบำบัด จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีผลงานวิจัยหลากหลายยอมรับในเรื่องนี้
ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ ผู้เผชิญความเครียดจากงาน จากชีวิตประจำวัน แต่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถ
ฟังดนตรี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ เพราะเสียง จะกระตุ้นให้เครือข่าย
ใยประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินพัฒนาได้เร็วขึ้น ทารกที่คลอดออกมา จะสามารถจดจำสิ่งต่างๆ
ได้ดี เพราะมีการจัดลำดับความคิดในสมองได้ดี

สำหรับดนตรีแล้ว ไม่เพียงแต่จะใช้หูสัมผัสเสียงเท่านั้น แต่การเรียนรู้ เล่นบรรเลงเพลงผ่าน
เครื่องดนตรี ยังช่วยส่งเสริมสมอง พัฒนาทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ ความทรงจำ ทักษะมิติสัมพันธ์
ที่ไม่ว่าดนตรีชนิดใดก็สามารถเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้แก่สมองได้

แต่เครื่องดนตรีที่ถูกยกให้เป็นตัวช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างมาก คือ เปียโน
เพราะการเล่นเปียโนต้องอาศัยการแยกประสาทสูงมาก ใช้ 10 นิ้ว ของ 2 มือ บรรเลงบทเพลง
ผ่าน 88 คีย์บนเปียโน 1 หลัง ต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ

จุดเด่นของเปียโนคือ จำนวนคีย์ที่มากถึง 88 คีย์ ใน 88 คีย์นี้สามารถแบ่งเสียงออกได้เป็น
4 ช่วงเสียง คือ โซปราโน่ (Soprano) อัลโต้ (Alto) เทนเนอร์ (Tenor) และเบส (Base) ทำให้เปียโน
โดดเด่นจากเครื่องดนตรีอื่น ด้วยช่วงเสียงครบเครื่อง ทำให้นักดนตรีจำนวนไม่น้อย เริ่มต้นแต่งเพลง
ด้วยการใช้เปียโน

ในแต่ละกลุ่มเสียงของเปียโนจะมอบอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกัน กลุ่มเสียงเบสและเทนเนอร์ เสียงหนักแน่น มีพลัง มอบความเชื่อมั่น กลุ่มเสียงโซปราโน่กับอัลโต้ มอบความเพลิดเพลินสนุกสนาน เรียกว่าได้หลากหลายอารมณ์ด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเดียวอย่างเปียโน

โดยนิ้ว 10 นิ้วที่พรมลงบนคีย์เปียโนนั้น จะส่งผลต่อสมองส่วนคอร์เทกซ์รับความรู้สึก
(Primary Motor Cortex) คอร์เทกซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) และซีรีเบลลัม
นั่นทำให้สมองของนักเปียโน แตกต่างจากผู้คนทั่วไป คีตกวีชื่อดังก้องโลก อย่าง บีโธเฟ่น โชแปง
ล้วนแล้วแต่เป็น Pianist

จากการศึกษาพบว่า สมองของนักเปียโน ต่างจากนักดนตรีประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมือกลองหรือมือกีต้าร์ เพราะเปียโนมีโน้ต มีคอร์ด เล่นด้วยสองมือ ต้องการทักษะมากกว่าเครื่องดนตรีอื่น
ด้วยวิธีการเล่นของเปียโนเช่นนี้ ทำให้สมองทั้งสองข้างได้พัฒนาไปพร้อมกัน รวมถึงยังมีทักษะ
ในการทำงานหลายอย่าง มีทักษะในการแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนเปียโนตั้งแต่เด็ก ดนตรีและเปียโน จะช่วยขัดเกลา เปลี่ยนอารมณ์ ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในหลากหลายด้าน ตามองโน้ต สมองสั่งการ มือซ้ายดีดคอร์ด มือขวาดีดเมโลดี้ หูฟัง เท้าควบคุมความสั้นยาวของเสียง

งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า คลื่นเสียงเป็นระเบียบอย่างเปียโน จะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สมองส่วนรับรู้เกิดการรับ ส่ง และเชื่อมโยงเซลล์สมองที่แตกตัวมากขึ้น กระตุ้นสมองเปิดรับสิ่งต่างๆ
ได้ดีขึ้น

ส่วนทักษะด้านภาษานั้น จากการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ได้ทดสอบ
ในกลุ่มเด็กจีน อายุ 4-6 ขวบ 74 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มที่เรียนเปียโน กลุ่มที่ฝึกทักษะการอ่าน
และกลุ่มที่ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรเป็นพิเศษ

กลุ่มที่เรียนเปียโนและฝึกทักษะการอ่าน ใช้เวลาเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละ 45 นาที
เป็นเวลายาวนานกว่า 6 เดือน จากการทดสอบเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น พบว่า ด้านเสียงพยัญชนะ
กลุ่มเด็กที่เรียนเปียโน มีความโดดเด่นกว่าเด็กอีก 2 กลุ่ม ส่วนด้านเสียงสระนั้น กลุ่มเด่นที่เล่นเปียโน
และฝึกทักษะการอ่าน สามารถทำออกมาได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรเป็นพิเศษ เด็กที่เรียนเปียโนสามารถแบ่งแยกความแตกต่างของคำได้ จากความแตกต่างของระดับเสียง

“ถ้าเด็กที่ได้รับการฝึกฝนได้ดนตรี สามารถทำได้ดีหรือดีกว่าเด็กที่ร่ำเรียนวิชาการตามหลักสูตร นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโรงเรียนยังคงต้องสนับสนุนด้านดนตรีต่อไป” โรเบิร์ต เดซิโมน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมองแม็กโกเวิร์น แห่งสถาบันสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ กล่าว

จากผลการศึกษาทั้งหมด ทำให้เห็นพลังของ เปียโน หนึ่งในเครื่องดนตรีที่เป็นตัวช่วยสำคัญ
อันจะช่วยส่งเสริม เสริมสร้างพัฒนาการ เสริมประสิทธิภาพของสมองให้ลูกน้อยของคุณได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณอาจมีความคิดที่จะเริ่มมองหา โรงเรียนสอนดนตรีดีๆ ให้ลูกหลานได้พัฒนา ฝึกปรือฝีมือ พัฒนาสมอง หากเด็กๆ ชื่นชอบและติดใจในเปียโน ร่ำร้องให้ซื้อเปียโนไว้ที่บ้าน
สักหลังหนึ่งเพื่อให้เขาฝึกซ้อม พ่อแม่ได้ยินดังนั้นก็ปาดเหงื่อ เพราะเปียโนหลังหนึ่งราคามิใช่น้อย

แต่ถ้าหากมีทางเลือกที่ย่อมเยากว่า เพื่อพัฒนาลูกคุณผู้มีใจรัก มาพร้อมพรสวรรค์เต็มเปี่ยม
ให้
‘เปียโน เซ็นเตอร์’ เป็นหนึ่งในตัวเลือกของหนทางที่จะสนับสนุนลูกของคุณได้ฝึกซ้อมเปียโนทุกวัน ผ่านบริการเช่าเปียโนในราคาที่เข้าถึงได้ เพียง 1,200 ต่อเดือน

เมื่อมั่นใจในเส้นทางการเป็นนักเปียโนของลูกน้อย แล้วต้องการจะสนับสนุนต่อไป ด้วยการ
หาซื้อเปียโนมาไว้ที่บ้านสักหลัง ลองเป็นเปียโนมือสอง สภาพเยี่ยมจากเยอรมันและญี่ปุ่น
ในราคาเป็นมิตร เริ่มต้นที่หลังละ 50,000 บาท ลองเลือกชมได้จาก ‘เปียโน เซ็นเตอร์’
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2892-5434 Line : @Pianocenter
Facebook : pianocentershop และ
www.pianocenter.co.th

แหล่งอ้างอิง
https://steptohealth.com/natural-remedies-lower-high-cortisol/
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/obstretrics_gynecology/dept_article_detail.asp?a_id=425
https://www.theguardian.com/science/2013/nov/12/scientists-creativity-pianists-brain-activity
http://news.mit.edu/2018/how-music-lessons-can-improve-language-skills-0625

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน