Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 2563

สยามคูโบต้า เปิดโลก “เกษตรปลอดการเผา” บนเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019

8 ส.ค. 2562 - 14:00 น.
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา

 

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน


บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดงานสัมมนา “Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา” ภายใต้แนวคิด The World of Unburnt Farm กระตุ้นเกษตรกรไทยทำเกษตรแบบไม่เผา
ผ่านการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ ปาฐกถาพิเศษจากภาครัฐ และกิจกรรมเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบปลอดการเผา เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กล่าวว่า งานสัมมนา Agri Forum เป็นงานสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปีที่สยามคูโบต้าจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรไทย พัฒนาการทำเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The World of Unburnt Farm” โดยร่วมกับ 3 พันธมิตรหน่วยงานภาครัฐในด้านข้าว อ้อย และสินเชื่อเพื่อเกษตรกร เพื่อช่วยกันผลักดันเชิงนโยบาย และการจัดกิจกรรมในพื้นที่จริงให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการเกษตรปลอดการเผา Zero Burn ลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาในที่โล่งของภาคการเกษตร ตั้งเป้าพื้นที่ภาคการเกษตรของไทยกว่า 140 ล้านไร่ ให้ปลอดการเผา 100% ภายในระยะเวลา 3 ปี

นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ เกษตรกรทำนารักษ์โลกแบบปลอดการเผา 100%
นายสมาน กุญชรกิตติคุณ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและตัดอ้อยสดกว่า 90%


ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อเกษตรกรมากมาย โดยการสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 Showcase Best Practice: หัวข้อ ถ้าวันนั้น…ไม่หยุดเผา การสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบในการปลูกข้าวและอ้อยแบบปลอดการเผา ที่เปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมมาเป็นแบบรักษ์โลก

ช่วงที่ 2 Government Policy: Lecture of Pollution
Problem and Policy ปาฐกถาพิเศษจากผู้แทนภาครัฐด้านนโยบายและโครงการสนับสนุนเกษตรปลอดการเผาเพื่อเกษตรกร โดย กรมการข้าว หัวข้อ “ข้าวไทย..ไปต่อไม่รอแล้วนะ” สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หัวข้อ “ชาวไร่อ้อย 4.0 ของ มัน ต้อง เป็น” และสยามคูโบต้า หัวข้อ Zero Burn Solution: เทคโนโลยีเกษตรปลอดการเผาเพื่ออนาคต

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว
นำเสนอด้านนโยบายและโครงการสนับสนุนชาวนาทำเกษตรแบบปลอดการเผา

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
นำเสนอด้านนโยบายและโครงการสนับสนุนแนวทางจัดการเกษตรแบบปลอดการเผาในอ้อย

Agri Circular Economy คิดก่อน…(เผา)…ทิ้ง โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสยามคูโบต้า


และ
ช่วงที่ 3 Panel Discussion: หัวข้อ Agri Circular Economy คิดก่อน…(เผา)…ทิ้ง เสวนาที่ช่วยสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน,อากาศ) และสุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการนำสิ่งเหลือใช้มาสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสยามคูโบต้า

นวัตกรรมเครื่องจักรกล และองค์ความรู้ด้านการเกษตร สำหรับพืชข้าว


นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา การสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย และใบข้าวโพด โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่
โซน Zero Burn Solution ด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions พืชข้าวและอ้อย ด้วยการนำเอานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร Machinery Solutions

นวัตกรรมเครื่องจักรกล และองค์ความรู้ด้านการเกษตร สำหรับพืชอ้อย


และองค์ความรู้ด้านการเกษตร Knowledge Solutions มาปรับใช้และ
โซน Zero Burn Benefits นิทรรศการให้ความรู้และประโยชน์ของการทำเกษตรแบบปลอดการเผา จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำเกษตรที่ไม่เผา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามรับชมงานสัมมนา Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ค Siam Kubota Club

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สยามคูโบต้า เปิดโลก “เกษตรปลอดการเผา” บนเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019
ข่าวที่เกี่ยวข้อง