ในกิจกรรม HACKATHON CAMP “ไทยทะยาน” ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นโค้ชหรืออาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณาจารย์ ศิลปิน และผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในศาสตร์ของแต่ละหัวข้อการประกวด ซึ่งเป็นผู้ที่ให้โจทก์ที่ท้าทายในการทำงานให้กับน้องๆ ในขณะเดียวกันก็ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON CAMP “ ไทยทะยาน” เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแต่ละหัวข้อการประกวดนั้นประกอบไปด้วยที่ปรึกษา ได้แก่

หัวข้อ ออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย มี คุณอภิชาติ นรังศิยา จากสถาบัน บุนกะ แฟชั่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, อ.ดร.บุญอารักษ์ รักษาวงศ์ จากภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกแฟชั่นละสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณทรงวุฒิ ทองทั่ว Creative director แบรนด์ Renim Project

หัวข้อ ภาพยนตร์โฆษณา มี คุณวีรยุทธ ล้อทองพาณิชย์ Co-Founder MD บริษัท วิ้ง วิ้ง โปรดักชั่น จำกัด, คุณศิวกร จารุพงศา Director Co-Founder บริษัท วิ้ง วิ้ง โปรดักชั่น จำกัด และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา CEO 678 Acts ผู้จัดละครซีรีย์/กรรมการบริหาร สภาสถาบันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

หัวข้อ ผลงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม) มี อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คุณชญานิน กวางแก้ว ศิลปินอิสระด้านจิตรกรรมร่วมสมัย, คุณวรัญญู ช่างประดิษฐ์ ศิลปินอิสระด้านจิตรกรรมร่วมสมัย และ อ.ณัฐวุฒิ พ่วงพี อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อ ออกแบบเครื่องประดับ มี ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นสินค้าไลฟ์สต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, อ.กิตติสาร วาณิชยานนท์ อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณวลงค์กร เทียนเพิ่มพูน เจ้าของแบรนด์ พาตาเพียร

หลังจากนี้ จะมีการตัดสินผลงานในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และจัดแสดงผลงานทั้งหมดในวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ ลานกิจกรรมช่างชุ่ย ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/thaithayarn Line official : @thaithayarn Instagram : thaithayarn

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน