กระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมไปถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและทั่วโลก ก่อเกิดปริมาณความต้องการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น จนเกิดการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยา และเฮลธ์แคร์ ที่มีแบรนด์ที่เกิดใหม่ในตลาดเป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการไม่เพียงสินค้าที่มีสรรพคุณตรงความต้องการ แต่ยังมองหาสินค้าที่มีมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกช่วงเวลาอีกด้วย

บนเส้นทางของของการเดินทางครบ 50 ปี ข่าวสดเลยถือโอกาสพาทุกคนไปคุยกับ ภก.ประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ ที.แมน ถึงการดำเนินงาน ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยการรับมือกับเมกะเทรนด์สุขภาพการเสริมแกร่งทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่หลากหลายไปจนถึงการควบคุมประสิทธิภาพคุณภาพความปลอดภัยซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในการควบคุมให้มาตรฐาน สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบัน ที.แมน มีกลุ่มธุรกิจในเครือถึง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มหาชน, บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด, บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด และบริษัท ทีเอ็มที โปรสปอร์ต จำกัด ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายที่ตอบสนองในทุกๆ ความต้องการของผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริมสมรรถภาพสำหรับนักกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

ตลอดจนผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์ป้องกัน รวมสินค้าในพอร์ตของบริษัทฯ กว่า 1,000 SKU มีศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้หลายรูปแบบตอบสนองทุกความต้องการทั้งการรักษา บรรเทา และป้องกันโรคของผู้บริโภค ทั้งยาเม็ด ยาแคปซูล แคปซูลนิ่ม ยาผง ยาน้ำ ยาครีม เจลลี่ และอีกมากมาย

ด้วยการแข่งขันวงการอุตสาหกรรมยาก็ดุเดือด มีการแข่งขันสูง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคน ทำให้ ที.แมน ต้องเน้นย้ำในทุกขั้นตอน ให้มั่นใจได้ว่าสินค้าต้องเป็นของดี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ซึ่งไม่เพียงต้องลงทุนกับการพัฒนา งานวิจัย บุคลากร แต่เครื่องไม้เครื่องมือการผลิตก็ต้องดีใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีกำลังการผลิตสูง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ ก่อนส่งมอบถึงมือผู้บริโภค

วันนี้ ที.แมน ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับมาตรฐานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะจะมีการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ไปจนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ถือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ที.แมน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิต รวมถึงสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคของ ที.แมน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG จนได้รับรางวัลมากมายที่เป็นเครื่องหมายว่า ที.แมน นั้นมีมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพในระดับสากล

ใช้ Know How ของยาแผนปัจจุบัน เพิ่มมูลค่าให้สินค้ากลุ่มเฮลท์แคร์

ภก.ประพลเล่าว่าต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติบางครั้งยังสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้บริโภค เกี่ยวกับประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยที.แมนเข้าใจปัญหาตรงนี้จึงเลือกที่จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยา แผนปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานสูงสุด มาประยุกต์และปรับการผลิตสินค้ากลุ่มเฮลธ์แคร์ของ ที.แมน ในเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NatureCeuticalแม้ตามจริงกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องใช้มาตรฐานระดับนี้ในการผลิตก็ตามแต่เพราะเราต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยอย่างดีที่สุด

ฉะนั้นบอกได้ว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติของ ที.แมน ตอบโจทย์ทั้ง

ประสิทธิภาพ (Efficacy) เพราะถูกคิดค้นและพัฒนาบนพื้นฐานของ คำว่า ‘กินแล้วจะช่วยอะไร’ เราสามารถบอกได้ว่าสารสกัดที่ใช้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันอย่างไร มีการรับรองในการรักษาแบบไหน

คุณภาพ (Quality) ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่า สารสกัดจากสมุนไพรทุกชนิดจาก ที.แมน ปราศจากสารเคมีและสารปนเปื้อนทุกชนิด เพราะกระบวนการผลิตมีการทดสอบ ตรวจสอบว่าวัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาใช้

และความมั่นคง (Stability) สารสกัดจากธรรมชาติถ้าเทียบกับเคมีที่ใช้ในยาแผนปัจจุบัน มีการเสื่อมสลายได้ง่ายและไวกว่า ดังนั้นเราจึงนำเทคนิคที่ ที.แทน ใช้ในยาแผนปัจจุบันของบริษัท มาประยุกต์ใช้ให้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพคงตัวได้ดียิ่งขึ้น

“เพราะอยากยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น เราจึงไม่หยุดพัฒนาในทุกด้าน ยกระดับการทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่แค่การแข่งขันกันในประเทศ แต่ต้องแข่งขันได้ระดับสากล ที.แมน ไม่อยากเป็นแค่บริษัทในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่เราอยากออกไปสร้างชื่อในต่างประเทศ อยากเป็น International Business ที่ไม่ได้ขายดีเฉพาะในเมืองไทย อยากทำให้ทั่วโลกรู้ว่าบ้านเรามีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ที่ดีและมีมาตรฐานระดับสากล” ภก.ประพล ทิ้งท้าย

การทำธุรกิจเติบโตและอยู่ได้ยาวนานกว่า 50 ปีนั้น นอกจากพัฒนาสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภคแล้ว เรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ก็คือหลักสำคัญที่ ที.แมน ยึดมั่นมาโดยตลอด ทำให้วันนี้ ที.แมน ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย แต่ยังแข็งแกร่งและมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็น Global Business เป็นธุรกิจเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้ด้วย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน