NPS ยืนหนึ่งประกาศรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศนำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลมานานกว่า 3 ทศวรรษ สร้างรายได้แก่เกษตรกรปีละกว่า 3 พันล้านบาท ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตร

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ NPS ได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยอดไม้ กิ่งไม้ เปลือกมะพร้าว ทะลายปาล์ม ใบอ้อย รากไม้ ฯลฯ จากเกษตรกรเพื่อนำมาสร้างคุณค่าใหม่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าชีวมวลของ NPS ปีละกว่า 2.5 ล้านตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละกว่า 3 พันล้านบาท และล่าสุดยังได้ขยายการรับซื้อรากไม้จากชาวสวนเพิ่มด้วย รวมถึงมีแผนรับซื้อฟางข้าว ซังข้าวโพด ในฤดูเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง และที่สำคัญยัง ช่วยลดการเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตร ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาระดับชาติในขณะนี้

“NPS มีประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลมากว่า 33 ปีแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำแบบ BFB (Bubbling Fluidized Bed) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้หลากหลายประเภท เราจึงสามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรได้เกือบทุกชนิด อาทิ ไม้สับ เปลือกไม้ แกลบ เศษไม้ รากไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ NPS ภูมิใจว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทั้งต้นนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะส่วนของรากไม้ ที่ NPS พัฒนาเทคโนโลยีการสับให้เข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้ลดภาระการกำจัดรากไม้ที่ไม่เป็นที่ต้องการ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรสร้างรายได้ขายเป็นเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ NPS ยังมีจุดรับซื้อเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตรกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การขนส่งเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยรถบรรทุกที่ใช้แก๊ส NGV และรถบรรทุกไฟฟ้า EV ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถนำผลผลิตของตนมาจำหน่ายได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล ช่วยลดภาระให้เกษตรกร ทั้งชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ไม่ต้องเผาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรของตนเองอีกต่อไป ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีในด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดฝุ่นควันอย่างฝุ่น PM 2.5 แต่ยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรอีกทางด้วย” นายโยธินกล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ข้อมูลที่ คุณจุฑามณี ชนะภัย ส่วนงานจัดหาเชื้อเพลิง NPS โทร. 085-835-2842


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน