โลกปัจจุบันที่พัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ก่อให้เกิดผลดีต่อการดำรงชีวิต มีการคาดหมายกันว่าเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย จะช่วยให้อายุขัยของมนุษยชาติยืนยาวขึ้น เผลอ ๆ การมีอายุถึง 100 ปีกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้ว

แต่ถึงกระนั้น นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะต้องสอดรับไปกับความสามารถในการกระจายระบบสาธารณสุขให้ไปถึงประชาชนได้ทั่วถ้วนหน้ากัน นั่นหมายถึง การทำให้ทุกพื้นที่มีโรงพยาบาล ระบบการรักษาพยาบาลที่พร้อมให้บริการกับประชาชนได้ทั่วถึง นับรวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชน และหมายรวมถึงพื้นที่ทุกจังหวัด ไม่กระจุกตัวเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ที่สร้างปัญหาให้คนต่างจังหวัดต้องลำบากเดินทางเข้ามารอรับบริการตั้งแต่เช้ามืด คิวใช้บริการยาวเหยียดต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะได้เจอหมอเป็นปัญหาสำคัญของทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ที่ต้องเร่งรัดนโยบายการกระจายการให้บริการไปให้ถึงผู้ป่วยให้ได้ทุกพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ

“โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง” เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียงที่เปิดดำเนินงานและได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตรังมายาวนานกว่า 40 ปี เดิมเปิดดำเนินงานภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ หรือ ทีอาร์พีเอช ก่อนเข้าร่วมในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เมื่อปี 2565 โดยได้จัดงานพิธี Grand Opening เพื่อเปิดตัวชื่อใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี กล่าวว่า โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง จะช่วยเติมเต็ม สร้างโอกาส สร้างทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่จังหวัดตรัง ทั้งสอดรับโครงการเวลเนสด้านอันดามัน ที่เป็นความร่วมมือกันของ 6 จังหวัดฝั่งอันดามันในการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยโปรโมทและสร้างหลักประกันสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรสาธารณสุขของภาครัฐที่มีข้อจำกัด ซึ่งถ้าประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น อัตราส่วนในการดูแลผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะยิ่งมากขึ้น ส่งผลให้ช่วงเวลาการวินิจฉัยโรคให้กับชาวบ้านแต่ละเคสยิ่งน้อยลง ความแม่นยำก็จะน้อยลงตาม อีกเรื่องสำคัญคือ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ของภาคเอกชนมีความพร้อมมากกว่าภาครัฐที่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณ และในมิติของการบูรณาการองค์ความรู้ บุคลากร และความช่วยเหลือของเครือข่ายโรงพยาบาลเครือ THG มองว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่สามารถเปิดเครือข่ายด้านสาธารณสุขร่วมกันกับจังหวัดใกล้เคียง

นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง กล่าวว่า โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง พร้อมปรับภาพลักษณ์ด้านงานบริการเพิ่มความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยมีศูนย์และคลินิกเฉพาะทางพร้อมดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ไตเทียม การรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป และ Doctor Ambulance ฯลฯ พร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลประชาชนจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงขยายด้านการดูแลไปยังกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาในภาคใต้

“เหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือ THG นอกจากเชิงธุรกิจยังมองเห็นถึงประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลควบคู่กันด้วย เพราะจะได้นำองค์ความรู้ทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ๆ ที่ THG เชี่ยวชาญมาพัฒนาศักยภาพในบางสาขาจากระดับทุติยภูมิสู่ระดับตติยภูมิ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะส่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างวางแผนยกระดับ คลินิกเวชกรรมธนบุรี ลันตา สู่การเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ในอนาคตอันใกล้ เพื่อรองรับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงกลุ่มเมดิคอลทัวริซึ่ม”

ปัจจุบัน โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ถือเป็น โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในภาคใต้ที่รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยี Bi-Plane DSA (Biplane Digital Subtraction Angiograph) ที่เป็นการตรวจหลอดเลือดโดยการใช้รังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด 2 ระนาบ ที่ให้ความแม่นยำมากกว่าการเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) หรือ การตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เห็นสภาพหลอดเลือดของผู้ป่วยชัดเจน สามารถนำเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์เข้าไปตรวจวินิจฉัยและรักษาเส้นเลือดที่ตีบตัน ส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่า ใช้เวลาพักฟื้นน้อย อาการแทรกซ้อนน้อย

ด้าน นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กล่าวว่า THG ได้วางเป้าหมายยกระดับโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ซึ่งมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในภาคใต้ตอนล่างมายาวนาน ครอบคลุมตั้งแต่ ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สตูล สู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นนำของภาคใต้ ที่มีความพร้อมด้านการรักษาโรคร้ายแรงและโรคซับซ้อน โดย THG ได้เชื่อมโยงเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง กับอีก 5 โรงพยาบาลในภาคใต้ตอนล่างเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ที่เป็นโรงพยาบาลในเครือ THG และอีก 3 โรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลราษฎร์นรา นราธิวาส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้รวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น

“จังหวัดตรังเป็นหนึ่งในเมืองรองยอดนิยมลำดับต้นๆ ของประเทศ การมีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานบริการด้านการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งคนทุกช่วงวัยในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม THG เชื่อว่าจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ไม่เฉพาะแค่ในตรังแต่ยังรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญของประเทศด้วย”

ล่าสุด โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง และ คลินิกเวชกรรมธนบุรี ลันตา เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) จากสหรัฐอเมริกา โดยถือเป็นโรงพยาบาลแห่งล่าสุดของเครือ THG ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อจาก โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลในเครือ THG ให้เทียบเท่าระดับสากล เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปถึงมือผู้ป่วยให้ได้ทั่วถึง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน