วันที่ 14 พ.ค. ที่บ้านดนตรีเพ็ชรลังการ บ้านเลขที่405 ม.3 บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักรพงศ์ เพ็รชแสน หรือครูพงศ์ อดีตนักดนตรีวงโปงลางสะออน ได้สร้างกลองเพลจากไฟเบอร์กลาส ขนาดกว่า 2.20 เมตร โดยใช้หนังควาย 2 ตัว เพื่อนำถวายวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม โดยหวังจะเป็นต้นแบบในการสร้างวัสดุเทียมเลียนแบบธรรมชาติ ลดการตัดไม้ทำลายป่า

นายจักรพงศ์ กล่าวว่า ได้มีโอกาสเดินทางไปไหว้ทำบุญยังหลาย สถานที่ตามโอกาสต่าง ๆ และได้ไปเจอกับกลอง ที่อยู่ในวันซึ่งเป็นวัดที่มีผู้คนไปทำบุญกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ อย่างวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เห็ว่ากลองนั้นมีอยู่ในวัด หรือที่เราเรียกกันว่า กลองเพล โดยมี 2 ลักษณะ คือ กลองที่ทำจากไม้ที่เป็นต้นเลย ซึ่งในอดีตนั้นมีไม้ต้นใหญ่ๆ สามารถนำมา ทำกลองได้เลย และลักษะที่ 2 คือ การนำเอาไม้มาต่อกันเพื่อนำมา เข้าหน้าหนังทำเป็นกลองเพล แล้วนำ ไปถวายพระในวัดต่างๆ จึงตัดสินใจทำกลองเพลลูกแรกโดยการนำท่อน้ำประปา พีวีซี ขนาดใหญ่มาทำ กลองเป็นการทดลองลูกแรก หลังจากทำเสร็จก็ลองตีดู เสียงดังกระหึ่มอย่างมาก น้ำหนักก็เบาด้วย

ในการทำกลองเพลไฟเบอร์กลาสใช้เวลาในการขึ้นรูป 5 วัน หลังจากขึ้นรูปเสร็จ ตกแต่งส่วนต่าง ๆ เป็นการเก็บงานอีก 1 วัน พร้อมกับการเข้าหน้าหนัง ซึ่งหนังที่ใช้นั้นจะเป็นหนังกระบือ (ควาย) 2 ตัว ซึ่งการเข้าหนังนั้นจะมีความยุ่งยากอยู่ตรงที่การเข้าหูหมากโก หรือการเข้าหูเชือก คืองานที่มีขนาดใหญ่เท่าไหร่การเข้าหูเชือก การสอดเชือกนั้นมันจะยากมาก ซึ่งจะต้องใช้ความประณีต และอีกอย่างเราจะเข้าหูเชือกแบบโบรารณ ซึ่งถ้าหากจะให้อยู่กับเรานานๆ เราก็ต้องหาวิธี สร้างกลยุทธ์ ต่างๆ ว่าจะทำอย่างไรให้อยู่นาน ๆ

สำหรับกลองเพลที่ทำจากไฟเบอร์กลาสใบนี้ ใช้งบทั้งสิ้น 59,999 บาท โดยการจากแรงศรัทธา ของญาติ พี่น้อง ครอบครัวของตระกูลเพ็ชรแสน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง ด้วยมือทั้งตระกูล 7 คน และลูกศิษย์ของครูพงศ์ เข้ามาร่วมกันสร้างจนประสบผลสำเร็จ หวังจะเป็นต้นแบบในการทำ กลองเพลให้กับ วัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศอีกด้วย ในราคาที่ถูกๆ และไม่ทำลายต้นไม้.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน