มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาว จากเหตุเขื่อนแตก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาว จากเหตุเขื่อนแตก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการเหรัญญิก คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณวันชิต ศิรสีห์ ผช.ผจก. คุณอรัญ โตทวด ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมผู้บริหารฯ มอบเงิน 5,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ที่สปป.ลาว ผ่าน คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้ผงะทิ้งหมา-แมวตายคากรง เจ้าของหนีหายนานนับเดือน ตัวที่เหลือหิวโซซูบผอม
บทความถัดไปเฒ่ามอบตัว ยิงดับ 2 ศพ แค้นถูกเด็กหยามศักดิ์ศรี วอนนักข่าวใช้คำว่า “เฒ่าใจเด็ด”