วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เตรียมพร้อมช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

 

จากที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดการประชุมให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของกำลังพลในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยในช่วงวันที่ 3-5 ม.ค.2562

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก โดยขณะนี้ได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ เตรียมพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ประสบภัยในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น และมีศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยประสานการปฏิบัติและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการนี้ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศภฉจ.) ได้ติดตามสถานการณ์พายุปาบึกอย่างใกล้ชิด โดยทำงานประสานร่วมกับทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ศภฉจ.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติแล้วในหลายจังหวัด เช่น เชียงราย พังงา นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติระดับอาเซียนอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน