Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

ทส.เร่งหารือเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อยกร่างกฎหมายลูกพ.ร.บ.ป่าชุมชน

24 เม.ย. 2562 - 11:50 น.
ทส.เร่งประชุมเครือข่ายป่าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างกฎหมายลูก ตามข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. .... ย้ำพ.ร.บ.ป่าชุมชนเป็นกฎหมายที่ประชาชนรอคอยมานานถึง 28 ปี ชี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตลอดไป
นางอำนวยพร ชลดำรงค์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกต การประชุมหารือ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน .... ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าวสรุปและสรุปผลการพิจารณาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน แต่ได้รับการแจ้งคำสั่งเพื่อนำ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบให้แก่กรมป่าไม้ดำเนินการจัดประชุมข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน .... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงมหาดไทย, กรมทรัพยากรธรณี, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสังคมแห่งชาติ สำนักจัดการป่าชุมชนเป็นเลขาเพื่อจัดการประชุมเรื่องดังกล่าวใน 5 ประเด็นคือ
1. ควรแก้ไขบันทึกเหตุผลแห่งร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยแก้ไขคำว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
2. ควรสร้างความร่วมมือของเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อการดูแลรักษาป่า
3. คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนยืนยันการใช้แผนจัดการป่าชุมชนเดิมได้รับการลดภาระของประชาชน
4. ควรคำนึงถึงพื้นที่ป่าชุมชนที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชน
5. ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป่าไม้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน
ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับการร่างกฎหมายลูกเป็นอย่างยิ่ง โดยมติที่ประชุมมอบกรมป่าไม้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญกำหนดร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน และมอบให้เลขานุการการประชุมสรุปในการเสนอครั้งนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
"พ.ร.บ.ป่าชุมชนเป็นกฎหมายที่ประชาชนรอคอยมานานถึง 28 ปีและได้รับการฝึกฝนมาในรัฐบาลชุดนี้คณะกรรมาธิการทุกคณะขอแสดงความยินดีและเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน จากคณะรัฐมนตรีและจะเป็นกฎหมายที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตลอดไป" รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว
line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทส.เร่งหารือเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อยกร่างกฎหมายลูกพ.ร.บ.ป่าชุมชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง