เคอร์ฟิวคืนแรก! ตำรวจสุราษฎร์ระดมป้องกันอาชญากรรม

เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 3 เม.ย. ที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุศรีโรจน์ รองผบช.ภาค 8 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในสถานการณ์ฉุกเฉิน(เคอร์ฟิว)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ปปส.ภาค 8 และฝ่ายปกครองกว่า 150 นาย

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ (covid-19)ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 ) ซึ่งกำหนดข้อห้ามแก่ประชาชนและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมากขึ้น

 เคอร์ฟิวสุราษฎร์ธานี

และข้อกำหนดฉบับที่ 2 เพื่อให้มีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น โดยห้ามบุคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จ.สุราษฎร์ธานี ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และดำเนินการตามมาตรการต่างๆเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฏหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด

พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูล การหลอกลวง การกักตุนสินค้า การขายสินค้าเกินราคา หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมประชาชน วางแผนและพิจารณาจัดกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะ

เคอร์ฟิวสุราษฎร์ธานี

โดย สภ.เมืองสุราษฎณ์ธานี กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 จุด คือ 1.แยกถนนศรีเกษม 2. แยกถนนศรีวิชัย 3.แยกป่าไม้ และ4.แยกทางเข้าเกาะลำพู พร้อมมีการจัดชุดคลื่อนที่เร็วจำนวน 6 ชุด ออกตรวจควบคุมสถานการณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 เคอร์ฟิวสุราษฎร์ธานี

เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับทั้งนี้ในคืนแรกประชาชนอาจจะยังปรับตัวไม่ทันจึงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงและให้ผู้ที่ยังฝ่าฝืนรีบกลับเข้าเคหสถานของตัวเองทันที เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้แก่ประชาชน มิให้มีการกระทำเป็นอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ”

อ่าน เปิดแบบฟอร์มบันทึกจับกุม-โดนตั้งข้อหา เมื่อโดนจับฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ออกมาอยู่นอกบ้าน !!

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน