เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ก.ค.ที่สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 สุราษฎร์ธานี ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สมพงษ์ เอกวัฒ สว.ทล.5 กก.2 บก.ทล. ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์ ฟุ้งเฟื้อง ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 นายสมพล พรหมเจียม ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 นายวศิน สมบูรณ์ รอง ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1 ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชนห้องน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจทางหลวง โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเข้าร่วม

พ.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้รับงบประมาณปี 2562 เพื่อก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ทดแทนห้องน้ำสาธารณะเดิมที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันบริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ใช้เป็นจุดลงเวลาของรถโดยสารประจำทาง จุดจอดพักของรถบรรทุก จุดจอดพักของรถทั่วไปที่จอดพักระหว่างเดินทาง

และยังเป็นจุดจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุของหน่วยงานราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้งแล้วเสร็จ โดยแบ่งห้องน้ำหญิงชาย และยังมีห้องอาบน้ำหญิง-ชาย และห้องน้ำคนพิการ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน โดยนั้นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และเป็นไปตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน