ขอนแก่น สังเวยไข้เลือดออกแล้ว 2 ราย ป่วยพุ่งอันดับ3 เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

วันที่ 10 ก.ค. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอ จ.ของแก่น พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,833 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1 ต่อ 1 แสนประชากร สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย อายุ 26 ปี และอายุ 11 เดือน

นพ.สมชายโชติ เผยต่อว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง เร่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในการออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์ ส่วนมาตรการเชิงรุกได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เทียบเท่ากับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือหากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ใด ก็จะให้อสม. เข้าสำรวจพื้นที่รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทันที

และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าทำการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณกว้าง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลบุตรหลาน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงลายกัด และกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลายที่เป็นพาหะแพร่เชื้อไข้เลือดออก รวมทั้งยุงชนิดอื่นๆที่เป็นพาหะของเชื้อโรคอีกหลายชนิด.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน