ทส.เผยป่าชายเลนเพิ่มกว่า 2 แสนไร่ ย้ำความสำเร็จเกิดจากประชาชน

9 ต.ค. 2563 - 10:08 น.

คนไทยเฮ! “วราวุธ”รมว.ทส.เผยป่าชายเลนเพิ่มกว่า 2 แสนไร่ ย้ำความสำเร็จเกิดจากประชาชน “ปลัดจตุพร”สั่งกรมทะเลออกมาตรการคุ้มครองเข้ม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เผยว่า การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของไทยที่ผ่านมา คือ การลดลงของพื้นที่ป่า ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมอื่นบ้าง การบุกรุกบ้าง ซึ่งตนให้ความสำคัญและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ผืนป่าให้ได้อย่างสมดุลยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ตนได้รับข่าวดีจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ว่าจากการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจีสด้า (GISTDA) ในการสำรวจและแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อติดตามสถานการณ์ผืนป่าชายเลนคงสภาพในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

“พบมีพื้นที่ป่าชายเลนสมบูรณ์ของประเทศเพิ่มขึ้น กว่า 203,000 ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผืนป่าชายเลนคงสภาพเพียง 1.534 ล้านไร่ และเพิ่มขึ้นเป็น 1.737 ล้านไร่ ในปี 2563 จึงนับว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน”

ผืนป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการสะท้อนถึงพลังของพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนที่ช่วยกันปลูกและดูแลรักษา
ความสำเร็จที่เกิดมานี้ ย่อมมีความสมบูรณ์และยั่งยืน ผืนป่าชายเลนต้องใช้ทั้งเวลาและความร่วมมือร่วมใจกัน ในนามของตัวแทนรัฐบาล ตนขอชื่นชมประชาชนคนไทยทุกคนที่ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าชายเลนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.ได้เป็นผู้ตรวจติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินงานกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้โดยเร็ว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. กล่าวเสริมว่า ผืนป่าประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 102.484 ล้านไร่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น ตนเชื่อว่าส่วนสำคัญที่ทำให้ผืนป่าชายเลนเพิ่มขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น คือ ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน จิตอาสา รวมถึง ภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันรักษาดูแลผืนป่า

พร้อมกำชับให้กรมทะเล เพิ่มมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน รวมถึง การลาดตระเวนให้เข้มข้นมากขึ้น และให้สำรวจทรัพยากรในระบบนิเวศป่าชายเลน หากจำเป็นต้องคุ้มครองเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ เหมือนเช่น ไม้เทียนทะเล ก็ให้เร่งดำเนินการทันที

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะได้กำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้กว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า หากพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนยังร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยสามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างแน่นอน

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่า ารเพิ่มขึ้นของผืนป่าชายเลน นอกจากความร่วมมือของทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นผลจากการดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในปี พ.ศ. 2550 – 2563 ของกรมฯ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 13 จังหวัด ระยะทางแนวไม้ไผ่รวม 83.51 กิโลเมตร ระยะทางชายฝั่งที่ได้รับการป้องกันแก้ไข รวมทั้งสิ้นประมาณ 64 กิโลเมตร

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น พบการเพิ่มขึ้นของป่าชายเลนจำนวนมาก และมีพื้นที่สะสมตะกอนอีกว่า 1,541 ไร่ ซึ่งหากตะกอนสะสมเพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่จะมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอีกนับพันไร่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2563 ยังคงมีการจับกุมคดีเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายป่าชายเลนได้กว่า 66 คดี นอกจากนี้กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการสำรวจและเตรียมการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะสามารถรักษาผืนป่าชายเลนคงสภาพได้ทั้งหมด

ทส.จัดงาน“วันป่าชายเลนแห่งชาติ”ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่ป่า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทส.เผยป่าชายเลนเพิ่มกว่า 2 แสนไร่ ย้ำความสำเร็จเกิดจากประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง