เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก สำหรับ โครงการ คนละครึ่ง ก็เกิดปัญหาเสียแล้ว หลังจากอ่านเงื่อนไขการลงทะเบียน ชาวเน็ตได้ตั้งคำถามว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

อ่าน​ ​เปิดขั้นตอน-เงื่อนไข ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง วิธีรับเงิน 3,000 บาทจากรัฐ

วันที่ 16 ต.ค. 63 ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่ง เป็นวันแรก มีผู้กดรับสิทธิ์ไปถึง 4 ล้านคน จากการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งนี้ มีชาวเน็ตหลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยถึงมาตราการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลคือ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ ทางโครงการจะมีหน้าเว็บชี้แจงถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม ให้ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอ่านก่อนทำการลงทะเบียน มีทั้งหมด 3 ข้อ

ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงคือ เงื่อนไขข้อที่ 3 ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เนื้อหาของเงื่อนไขคือ การยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อหน่วยงานของรัฐ

โดยเฉพาะข้อ 3.3 ที่กล่าวถึง การยินยอมให้รัฐจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐ หรือในการบริหารประเทศในอนาคต จากเงื่อนไขดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่า รัฐจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แอบแฝงทางอื่น และการนำข้อมูลไปใช้เช่นนี้เข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยหรือไม่

อีกทั้งด้านล่างเงื่อนไข มีข้อความระบุว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ จึงทำให้หลายคนมองว่า คล้ายเป็นการบังคับให้ประชาชนแลกข้อมูลส่วนตัวกับทางรัฐเพื่อรับสิทธิ์โครงการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน