เชียงใหม่ สั่งปิด 3 ตำบล-โรงเรียนในพื้นที่ ขอให้อยู่ในที่พัก หลังสาวอยุธยาติดโควิด

20 ธ.ค. 2563 - 19:35 น.

เชียงใหม่ สั่งปิด 3 ตำบล-โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ ขอให้อยู่ในที่พัก หลังสาวอยุธยาติดโควิด พร้อมออก 7 มาตรการเข้ม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 จากกรณีที่มีข่าวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงพบหญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพรับจ้างร้านเสริมสวย ป่วยโควิด หลังเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่

ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบสวนโรค เบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าว มีภูมิลำเนา จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางเข้ามาทำงานที่ร้านเสริมสวย ใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประมาณ 5 เดือนที่ผ่านมา

ขณะนี้ได้สอบสวนหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย เป็นผู้อยู่ร่วมบ้านและร้านเสริมสวย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 11 ราย ผู้สัมผัสทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการและมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคสำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดอยุธยา และมีประวัติเดินทางจาก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่) ดังนี้

1.จำกัดการเดินทางของประชาชนใน 3 ตำบล (ตำบลท่าตอน ตำบลมะลิกา และตำบลแม่อาย) โดยขอความร่วมมือประชาชนพักอยู่ในที่พักของตนเอง พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดชุมชน เพื่อแจ้งให้ รพ.สต. ออกใบรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่

2.ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงให้ทำการกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด
3.เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยพิจารณาถึงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม

4.ให้สถานที่และสถานบริการทุกแห่งยกระดับการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของ ศบค.

5.ให้ทางอำเภอแม่อายดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเขตติดต่อในพื้นที่ของ 3 ตำบล คือ ตำบลท่าตอน ตำบลมะลิกา และตำบลแม่อาย


6.บูรณาการทีมตรวจคัดกรองจากจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอข้างเคียง เพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

7.ปิดโรงเรียนในพื้นที่ 3 ตำบล เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ธ.ค. 63 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาใน 3 ตำบล (ท่าตอน มะลิกา แม่อาย) ที่เดินทางไปเรียนในโรงเรียนต่างพื้นที่ ให้หยุดเรียนโดยสถานศึกษาไม่นับเป็นวันลา ส่วนการปิดสถานศึกษาอื่นๆ ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ พร้อมแจ้งให้คณะกรรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดทราบทุกครั้ง

สำหรับมาตรการการป้องกันควบคุมโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ได้มีมาตรการ ดังนี้

1.ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (สมุทรสาคร) ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. จนถึงปัจจุบัน ให้มาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ และทำการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัยของท่าน จนครบ 14 วัน (สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้รายงานตัวต่อที่ทำงานตัวเอง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน พร้อมทั้งให้คุมไว้สังเกตอาการ)

2.ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ในผู้ปฏิบัติงานในห้องเย็นที่รับสินค้าจากสมุทรสาคร

3.ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ในผู้ปฏิบัติงานในตลาดที่มีการขายอาหารทะเล ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ (22 ธ.ค. 63), ตลาดคำเที่ยง-ป่าแพ่ง (21 ธ.ค. 63), ชุมชนอุ่นอารี (23 ธ.ค. 63), ชุมชนป่าแพ่ง, ตลาดวโรรส, ตลาดต้นลำไย, ตลาดสันป่าข่อย, ตลาดประตูเชียงใหม่, กาดก้อม, ตลาดต้นพะยอม

4.ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ในผู้ปฏิบัติงานในร้านขายอาหารทะเล

5.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (สมุทรสาคร) เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟเชียงใหม่) ให้แสดงตน และกรอกข้อมูลใน Application CM-CHANA เพื่อติดตามตัว และส่งข้อมูลให้พื้นที่ดำเนินการติดตามในการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัยของท่าน

6.ให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไทม์ไลน์ของผู้ป่วย และข้อมูลสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

7.ให้กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กรณีมีการประกาศเพิ่มพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน พร้อมแจ้งให้ทุกอำเภอทราบทันที

ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(จังหวัดสมุทรสาคร)เข้ามาพักอาศัยในชุมชนของท่าน และขอให้ติดตามข้อมูลจากศบค. หรือจากหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะเมื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เชียงใหม่ สั่งปิด 3 ตำบล-โรงเรียนในพื้นที่ ขอให้อยู่ในที่พัก หลังสาวอยุธยาติดโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง