หนุนวิชาชีพครู! ครม.ไฟเขียวปรับ 3 ประเด็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

25 พ.ค. 2564 - 15:43 น.

รมว.ศธ. เผย ครม. ไฟเขียวปรับ 3 ประเด็นในร่าง พ.ร.บ. การศึกษาชาติ นายกฯ หนุนวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เดินหน้าทำกฎหมายลูกรองรับปฏิรูปการศึกษา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 25 พ.ค.2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปการศึกษา และข้อห่วงใยเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….จากครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรียนหารือกับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้รับฟังและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น โดย รองนายกฯ ได้เป็นประธาน ในการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการแก้ไขปัญหา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

มีข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก ระบุให้ชัดเจนว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมทั้งปรับแก้คำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ”เช่นเดิม ประเด็นที่สอง ปรับแก้คำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษา” และปรับแก้คำว่า “ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา” เป็น “ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา” ประเด็นที่สาม กำหนดให้มีโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ตรีนุช เทียนทอง

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติใน 3 ประเด็นดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และเสนอ ครม.เพื่อรับทราบก่อนส่งต่อร่าง พ.ร.บ.ให้รัฐสภา เพื่อพิจารณาต่อไป โดยนายกฯได้เน้นย้ำความสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา

หลังจาก ครม.รับทราบ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ตามที่เสนอขอทบทวนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายลำดับรอง ทั้ง พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหลักที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

ทราบว่าขณะนี้ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละหน่วยงานไว้แล้ว ขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ” น.ส.ตรีนุช ระบุ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ หนุนวิชาชีพครู! ครม.ไฟเขียวปรับ 3 ประเด็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง