เปิดกรมทหารม้าที่ 4 รอ. ใช้โรงจอดฮ. ทำรพ.สนาม600เตียง ช่วยชาวสระบุรี

22 ก.ค. 2564 - 20:32 น.

เปิดกรมทหารม้าที่ 4 รอ. ใช้โรงจอดฮ. ทำรพ.สนาม600เตียง ช่วยชาวสระบุรี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์และมาตรการจัดการโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยมี พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2รอ. พร้อมด้วย พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผบ.ม.4 รอ. พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม., พล.ต.คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.18, นายอนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี, นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษา กต.ตร.สระบุรีและ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รอง นายก อบจ.สระบุรี ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ที่พื้นที่ รพ.สนาม ม.4 รอ. (โรงจอดอากาศยานที่ 1)

นายแมนรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์การ ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนถึงขณะนี้ในจังหวัดสระบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด- 19 จากการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวนเกือบ 5 พันราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 30 ราย

เปิดกรมทหารม้าที่ 4 รอ. ใช้โรงจอดฮ. ทำรพ.สนาม600เตียง

การระบาดยังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระจายไปทุกพื้นที่ สาเหตุหลักที่การระบาดในช่วงเดือนนี้รุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาก็เพราะเชื้อไวรัสที่ระบาดตอนนี้เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีความสามารถในการแพร่กระจายและสร้างความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นี้ได้แทรกซึมเข้าไปยังทุกพื้นที่ โรงงาน ห้างร้าน ตลาด ชุมชน และในครัวเรือน ผ่านทางการรวมกลุ่ม การทำกิจกรรม การประกอบอาชีพ การพบปะสังสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล

จังหวัดสระบุรีได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและมูลนิธิกู้ชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรสื่อมวลชนทุกสาขา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งกำลังคน กำลังสมอง เทคโนโลยีและงบประมาณ ผ่านกลไกลคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกำหนดและดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างระบบเศรษฐกิจและสาธารณสุข อย่างเข้มข้น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือน

แต่การระบาดครั้งนี้รุนแรงมากทั้งปริมาณผู้ติดเชื้อ อาการที่รุนแรง และระยะเวลาการระบาดที่ยาวนาน เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็น ร้ายกาจ ไม่เลือกเป้าหมาย และ ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ซึ่งมาตรการที่สำคัญในตอนนี้ของจังหวัดคือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อให้ดีที่สุด ลดการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุด และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด

ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จังหวัดสระบุรี ได้เพิ่มศักยภาพและขยายบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ใช้สถานที่ของโรงแรม รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง สามารถดูแลผู้ติดเชื้อรวมกันได้ประมาณ 1,500 คน นอกจากนี้ในทุกอำเภอมีการจัดสถานที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชนอีก 13 แห่ง จำนวน 382 เตียง และมีระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน

รวมทั้งขณะนี้ยังได้เปิดช่องทางเพื่อประสานงานรองรับคนสระบุรีกลับสู่บ้านเกิด ผ่านช่องทางคนสระบุรี ไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือคนสระบุรีที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและที่ยังเข้าไม่ถึงบริการให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลที่ใช้สถานที่ของโรงแรม สถานที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่บ้าน ซึ่งจะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 1,000 คน

โรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์แห่งนี้ ถือเป็นโรงพยาบาลสนามหลักที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาครั้งนี้ และด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ มณฑลทหารบกที่ 18 ศูนย์การทหารม้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริษัท TOT การไฟฟ้าสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) สนับสนุนเตียงกระดาษมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท

โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และอีกหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน งบประมาณจำนวน 8.5 ล้านบาท จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโรงจอดอากาศยาน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ทั้ง 3 โรงนี้อย่างเร่งด่วน จนสำเร็จลุล่วงพร้อมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานเพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อจำนวนรวม 600เตียงในวันนี้

ด้านพลตรีอุดม กล่าวว่า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ยินดีช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หลังจากได้รับการประสานจากจังหวัด ก็ได้ร่วมกันหาสถานที่จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม จัดกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการ พร้อมนี้ยังสนับสนุนให้ใช้แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. เป็นจุดตรวจหาเชื้อโควิดอีกด้วย

ด้านนายแพทย์กฤษณ์ กล่าวว่า จ.สระบุรี ยังได้ย้ายศูนย์ตรวจ Covid19 จากรพ.สระบุรีไปที่แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. อยู่ในพื้นที่ของ ม. 4 รอ.(สระบุรี) เพื่อลดการแออัด พื้นที่โรงพยาบาลสระบุรี สำหรับศูนย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แห่งนี้สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 300 คน ต่อวัน โดยจะตรวจให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลสระบุรี ประชาชนที่ผ่านการตรวจเบื้องต้นจากศูนย์ระดับตำบล และประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งประชาชนไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลสระบุรีแล้ว

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดกรมทหารม้าที่ 4 รอ. ใช้โรงจอดฮ. ทำรพ.สนาม600เตียง ช่วยชาวสระบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง