จากหมื่นสี่คืนแค่ 3 พัน! กลุ่มผู้ปกครองโวยโรงเรียนเอกชนดัง ขัดคำสั่งศธ.

16 ก.ย. 2564 - 00:00 น.

กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนดัง ย่านบางบัวทอง กว่า 500 คนลงชื่อร้องตรวจสอบ ขัดคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ คืนเงินไม่ครบส่วนต่างค่าเทอม ไม่เป็นธรรมจาก หมื่นสี่ เหลือคืน 3 พัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 15 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.ณิษชารี และ นางไพจิตร ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นป.4 ในนามตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง จ.นนทบุรี เรื่องการคืนค่าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดยไม่เป็นธรรม

โดยมีหลักฐานเป็นเอกสาร 1. หนังสือ ศธ.0211.5/372 2.เอกสารอัตราค่าธรรมนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี 2563 3.ใบค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งของเก่า และ ของใหม่ เพื่อใช้ประกอบรายละเอียดแจ้งยอด และ 4.รายชื่อผู้ปกครอง 479 ราย ลงนามไม่เห็นด้วยต่อการคืนค่าธรรมเนียมให้ผู้ปกครองเพียง 3,067 บาท จากที่ต้องจ่ายคืนให้ผู้ปกครองประมาณ 1.4 หมื่นบาท

ผู้ปกครอง

น.ส.ณิษชารี กล่าวว่าสถานการณ์โควิดยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น จากวันที่ 1 ก.ค.2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เด็กชั้นอนุบาล จนถึง ม.6 ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านตามตารางการเรียน ทำให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ครูประจำชั้นได้แจ้งส่วนลดจากสถานการณ์โควิดเป็นจำนวนเงิน 3,076 บาท แต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียด ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองลงความเห็นว่าไม่เป็นธรรม เนื่องจากค่าอาหาร ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าว่ายน้ำ และค่ากิจกรรม ที่นักเรียนทุกคนไม่ได้ใช้บริการ อยากขอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง


“จากคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้คืนค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็นจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองจำนวน 479 รายเห็นว่าโรงเรียนคืนเงินให้ 3,067 บาท นั้นไม่เป็นธรรม ต่อมาหลังโรงเรียนทราบเรื่องที่ผู้ปกครองรวมตัวเรียกร้องในเรื่องนี้ ได้แจ้งกลับมาว่าจะเพิ่มให้อีก 1,800 บาท แต่ผู้ปกครองก็ยังคิดว่าไม่เหมาะสม ขณะนี้ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนคืนเงินจำนวน 50% ในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ระหว่างที่เรียนออนไลน์

โรงเรียนเอกชน

คือ ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาทขอคืน 6,000 บาท, ค่าอาหารว่าง 1,700 บาทขอคืน 850 บาท, ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 4,000 บาทขอคืน 2,000 บาท, ค่าเรียนว่ายน้ำ 3,600 บาทขอคืน 1,800 บาท, ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 5,500 บาทขอคืน 2,750 บาท, ค่าเรียนจินตคณิต 800 บาทขอคืน 400 บาท, ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา 400 บาทขอคืน 200 บาท และค่ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 400 บาทขอคืน 200 บาท รวมเงินที่ต้องคืนผู้ปกครองจำนวน 14,200 บาท”

น.ส.ณิษชารี กล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้มีผู้ปกครอง ได้ลงชื่อยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมเกือบ 500 ราย เพื่อขอคืนค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนเก็บไป เพราะบางรายการไม่ได้ใช้ การที่โรงเรียนแจ้งแค่ว่าจะคืนเงินให้เพียง 3,067 บาท โดยไม่แจกแจงรายละเอียดสวนทางกับหลักฐานที่อ้างอิงที่ต้องคืนครึ่งหนึ่งตามความเป็นจริงคือ 14,200 บาท ของปีการศึกษา 2564/1 รายการไหนที่ไม่ได้ใช้จริงก็สมควรคืนผู้ปกครอง เนื่องจากทุกครอบครัวมีภาระหนัก ค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่าปริ๊น ค่าเอกสาร ทำให้ทั้งบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน

500ชื่อ

“จากการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนต่างๆในพื้นที่นนทบุรี พบว่าหลายโรงเรียนมีการแจกแจงรายละเอียดการคืนเงิน บางรายการคืน 100% บางรายการคืน 90% อย่างโปร่งใส แต่กับโรงเรียนนี้ไม่มีการชี้แจงใดๆ ซึ่งผู้ปกครองพยายามติดต่อพูดคุยหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้คำตอบที่ตรงกัน หลังจากนี้จะไปยื่นหนังสือกับศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอความเป็นธรรมเรียกร้องเงินตรงส่วนนี้คืน ตามสิทธิที่พึงจะได้ อยากฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการ หรือศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใส เพราะว่าน่าจะมีอีกหลายโรงเรียนที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ จากหมื่นสี่คืนแค่ 3 พัน! กลุ่มผู้ปกครองโวยโรงเรียนเอกชนดัง ขัดคำสั่งศธ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง