กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 28 ก.ย. ที่ลานหน้าเสาธงชาติ ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยเช่นกัน

สำหรับวันพระราชราชทานธงชาติไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 กำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน