ชาวบางเป้า ล้มเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ของ อบจ.ตรัง พร้อมถือป้ายค้าน หวั่นกระทบสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 ที่วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส (วัดป่าเตียว) ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเชิญประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนมาร่วมรับฟัง ตั้งเป้าไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดตรังในสถานการณ์โควิด

พร้อมเชิญตัวแทนบริษัทเอกชนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของโรงงานกำจัดขยะ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและความจำเป็นในการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะในจังหวัดตรัง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชน และให้ลงชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่ออย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังโรค โดยมีนายสมพร อ่อนชาติ ปลัดอำเภอกันตัง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเข้าสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิด

ขณะเริ่มการเปิดเวทีประชุมไปได้ประมาณ 30 นาที ปรากฏว่ามีชาวบ้านประมาณ 60 คน จากหมู่ 5 ต.บางเป้า อ.กันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน ถือป้ายข้อความ “ชาวบ้านหมู่ 5 ต.บางเป้า ไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล” เดินทางมาสมทบ จากนั้นมีการไปถือป้ายประท้วงอยู่บริเวณหน้าศาลาวัด ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเวทีประชุม พร้อมกับตัวแทนใช้โทรโข่งพูดคัดค้านการก่อสร้าง

ทางด้านผู้นำท้องถิ่นบางคนระบุชาวบ้านมาคัดค้านผิดที่ เพราะที่ อบจ.จะผลักดันให้เกิดเป็นโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นไฟฟ้า ไม่ใช่โรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ชาวบ้านระบุโครงการแปรรูปขยะฯ ก็คือ โรงไฟฟ้าพลังชีวมวล ซึ่งเกิดจากการขยะ เช่นเดียวกับไม้ยางพารา และทลายปาล์มน้ำมัน ยืนยันจะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

โดยชาวบ้านได้เผชิญหน้าอยู่ประมาณ 30 นาที พูดโจมตีไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ทำให้นายสมพร อ่อนชาติ ปลัดอำเภอกันตัง ใช้อำนาจชุดปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกันตัง สั่งการให้ยุติการจัดเวที เพราะมีประชาชนเข้ามารวมตัวกันภายในพื้นที่จัดงานประมาณ 150 คน ซึ่งเกินอำนาจของอำเภอจะอนุญาต เพราะเกรงจะเกิดการระบาดของโรค จึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้าน สร้างความพอใจให้แก่ชาวบ้านที่ออกมาคัดค้าน พร้อมประกาศขอให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นจุดที่ไม่เหมาะสม หวั่นผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดเวทีอีกต่อไป ก็พร้อมจะรวมตัว ออกมาคัดค้านการก่อสร้างให้ถึงที่สุด

น.ส.วาสนา อายุ 34 ปี ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า พวกตนที่มาคัดค้านเป็นชาวบ้านในพื้นที่จุดก่อสร้างโรงงาน ส่วนคนที่อยู่ภายในศาลาวัดร่วมเวทีประชุมเป็นคนอื่น ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงงาน ในส่วนของผู้นำชาวบ้านที่ไปจากการเลือกตั้งของชาวบ้านได้ไปเข้าด้วยกับโครงการทั้งหมด ทำให้ชาวบ้านไม่มีที่พึ่ง จึงต้องออกมาคัดค้านด้วยตนเอง เพราะทุกคนมีบ้านอยู่ในจุดก่อสร้าง ดังนั้น ขอเรียกร้องให้ผู้นำทุกระดับที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ลาออกไป เพราะไม่ได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นของ อบจ.ตรัง ที่จะร่วมมือกับ บริษัท เอส อี เอ เพาเวอร์ จำกัด ต้องการจะสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่กำจัดขยะในบริเวณพื้นที่โรงงานกำจัดขยะ ต.คลองชีล้อม ต.บางเป้า ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง สถานที่ก่อสร้าง ต.บางเป้า อ.กันตัง เนื้อที่ 40 ไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 MW

มีแผนการดำเนินการในช่วงการพัฒนาโครงการ มกราคม 2564 – มิถุนายน 2565 และช่วงระยะเวลาก่อสร้าง มิถุนายน 2565 – ธันวาคม 2566 เพื่อดำเนินการกำจัดขยะ 20 ปี ด้วยงบประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยระบุว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนธุรกิจบริหารจัดการขยะกับภาครัฐ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน