3 เขื่อนใหญ่โคราช อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 18 แห่ง ปริมาณน้ำเกินความจุ เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อน-ที่ลุ่มต่ำ 2 ฝั่งแม่น้ำมูล 5 อำเภอ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา โดย เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำ 315.181 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 100% ของพื้นที่ความจุ 314 ล้าน.ลบ.เมตร เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี 269 ล้าน.ลบ.เมตร หรือ 98% ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน.ลบ.เมตร

เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 156 ล้าน.ลบ.เมตร หรือ 101% ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน.ลบ.เมตร และเขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี 143.87 ล้าน.ลบ.เมตร หรือ 102% ของพื้นที่เก็บกัก 141 ล้าน.ลบ.เมตร

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มีจำนวน 18 อ่าง มีปริมาณน้ำเกิน 100% และ 4 อ่าง มีปริมาณน้ำเกิน 85% มีเพียงอ่างเก็บน้ำบึงกระโดน อ.ประทาย มีปริมาณน้ำ 20.81 % ล้าน ลบ.เมตร หรือ 9.95% ของพื้นที่เก็บกัก 2.1 ล้าน ลบ.เมตร

ทั้งนี้ ทั้ง 4 เขื่อนขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางบางแห่ง ถือเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำมูล และมีป่าต้นน้ำในผืนป่ามรดกโลกแห่งที่ 5 เขาใหญ่-ทับลาน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “คิมปาซุ” พาดผ่านทำให้ฝนตกหนัก จึงน้ำท่าไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่อง จนมีปริมาณน้ำเกินพื้นที่เก็บกัก และล้นจากอาคารระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์

ซึ่งมีเพียงเขื่อนลำตะคอง ไม่ได้ระบายน้ำนานร่วมเดือน เนื่องจากได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมโคราช ปี 2553 จึงออกแบบสร้างสันบานประตูใหม่ เพิ่มขีดความสามารถรับน้ำได้อีก 50 ล้าน ลบ.เมตร

อย่างไรก็ตาม แต่ละโครงการได้วางแผนรักษาอัตราการระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ และเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่มีน้ำไหลล้นออกมา จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนและลุ่มต่ำ 2 ฝั่งแม่น้ำมูลในเขต อ.ครบุรี อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมือง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน