กทม. เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลองเปรมฯ

1 ธ.ค. 2564 - 09:06 น.

กทม. เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้ชุมชนริมคลองเปรมประชากร รวม 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน รวม 17 กิโลเมตร จตุจักร ถึง ปทุมธานี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ว่า เป็นการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยให้ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร (พ.ศ. 2562 – 2570)

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นชุมชนริมคลองระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร รวม 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง และเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรได้เปลี่ยนจากผู้รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พอช.) โดยให้ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการชุมชน

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ขณะนี้ สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 5 ชุมชน รวม 764 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น 1. บ้านที่ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 196 ครัวเรือน ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร 2. บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 254 ครัวเรือน ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร

3. บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 218 ครัวเรือน ที่หมู่ 7 ต.หลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 4. บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 17 ครัวเรือน ที่ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่ และ 5. พื้นที่รื้อย้ายเตรียมการก่อสร้าง 79 ครัวเรือน ในเขตหลักสี่และเขตจตุจักร

ทั้งนี้ ได้มีแผนการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่พร้อมไปกับการก่อสร้างเขื่อนของกทม.ในปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินหลังเขื่อนริมคลองเปรมประชากร บริเวณช่วงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จ.ปทุมธานี ความยาวตามแนวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร

อีกทั้งได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ริมคลองทั้งหมด ในส่วนของที่อยู่อาศัยใหม่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นที่สีเขียว พื้นที่เศรษฐกิจของชุมชน จุดเชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ ทางจักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตามมาตรฐานในการวางผังเมือง

นอกจากนี้ สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์ริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังวัดเสมียนนารี ทั้งสองฝั่งคลอง เช่น การนำที่ว่างระหว่างอาคารมาออกแบบสวนสาธารณะขนาดชุมชน (Pocket Garden) พร้อมลานกิจกรรมและสวนสุขภาพ โดยมีสะพานเหล็กโค้งเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลอง เป็นแลนด์มาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอินแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลองเปรมฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง