รองผวจ.เชียงใหม่ นำทีมลงพื้นที่ตรวจมาตรการ COVID – Free Setting ในสถานประกอบการ 4 ร้านดัง เขตพื้นที่อำเภอเมือง ไม่พบการกระทำผิด

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจ.เชียงใหม่ และศปก. อ.เมือง นำโดยนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ลงพื้นที่ออกตรวจและกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.ดอยเต่า อ.แม่แตง และอ.จอมทอง

อนุญาตให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting สามารถบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดยให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือพื้นที่ต่อเนื่องได้ในเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-23.00 น.

นายวรวิทย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ร้าน Lism café ร้าน Hom bar ร้านสายปิง และร้าน The View bar จากการตรวจไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิดแต่อย่างใด ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐาน

มีทั้งการแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ของผู้เข้าใช้บริการ การบริการตรวจ ATK สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน การสแกนลงทะเบียนก่อนเข้าร้าน การใช้ฉากกั้นระหว่างเวทีแสดงดนตรีกับโต๊ะรับประทานอาหาร การเว้นระยะห่างของโต๊ะ

หากคัดกรองแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิร่างกายสูง ขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที พร้อมเน้นย้ำให้สถานประกอบการนำเอกสารใบรับรองการผ่านประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรมาติดให้ผู้ใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ และขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เจ้าของสถานประกอบการจะต้องทำการประเมินสถานประกอบการของตนเองทุก ๆ 14 วัน ตามอายุของใบรับรอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน