สสจ.สตูลเผย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จำนวน 1 ราย เร่งสอบไทม์ไลน์ สั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงแล้ว

วันที่ 6 ม.ค. 65 นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (5 ม.ค. 65) มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จำนวน 1 ราย เป็นรายแรกของจังหวัดสตูล เป็นเพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดสตูล ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมือง สอบสวนโรคในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาขอบเขตการระบาด แหล่งโรค ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้น

ผลการสอบสวนโรค ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 32 ปี ไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง อยู่บ้านพัก ในตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อาชีพ รับจ้าง (รับทำวีซ่า ประเทศอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา และออสเตรเลีย) เป็นผู้สัมผัสชาวต่างชาติที่จังหวัดภูเก็ต มีประวัติ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตพบปะผู้คน มีสุขอนามัยที่ไม่เข้มงวดมากนัก เดินทางกลับมาถึงสตูล วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สองถึงสามวันต่อมามีอาการเป็นหวัด ภายหลังต่อมาตรวจพบเชื้อและได้รับรายงานว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน มีอาการไม่มาก สอบสวนเบื้องต้นและได้ทำการกักจำกัดบริเวณอยู่ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้แล้ว

จากการติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วย จำนวน 4 คน เบื้องต้นผู้สัมผัสทั้ง 4 คน ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ผลลบ ไม่พบเชื้อ และได้ไปกักตัวที่ห้องพิเศษโรงพยาบาลสตูล พร้อมคำแนะนำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดีอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยทีมแพทย์ส่วนอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน/ห้างร้าน ที่พัก รถยนต์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยผู้ประกอบการ/เจ้าของ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวต่อว่า จังหวัดสตูลพบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน รายแรกของจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งเตือนผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งระบาดต้องจำกัดบริเวณอยู่และเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยที่ดี คนทั่วไปให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ มีสุขอนามัยที่ดี ผู้สัมผัสคนในครอบครัว คนใกล้ชิดกับผู้ป่วย กลุ่มที่ทำงานร่วมกัน และกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมกัน

ซึ่งมีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรค โดยคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบผู้ติดเชื้อทีมงานสอบสวนโรคจะลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคทันที และเมื่อพบผู้สัมผัสผู้ป่วยก็จะให้กักตัวทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมเน้นย้ำเฝ้าระวังอาการเป็นหวัด รีบรักษาโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม การป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการมีสุขอนามัยที่ดี ป้องกันตนเองแบบครอจักรวาล (Universal Prevention) ทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดสัมผัสเป็นประจำ ไม่กินอาหารร่วมกัน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน จัดสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยให้เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก และทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เน้นห่างกันไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ไม่ไปที่ผู้คนแออัด หรือที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน