ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศ รับสมัครคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกทม.สามัญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง 12 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 ม.ค.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง

โดยมีตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 12 อัตราว่าง ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ 2. ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา 3. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

4.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 5. ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย 6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสำนักอนามัย

7. ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา 8. ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา 9.ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 10.ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

11.ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 12.ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา

ทั้งนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 ม.ค.นี้ จากนั้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ เพื่อทำการคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน