โรงเรียนมัธยมโคราชผวา นักเรียนป่วยโควิด ครูเสี่ยงสูงเพียบ สั่งปิดรอบสองให้นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์

วันที่ 3 ก.พ. 65 ที่โรงเรียนบุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานศึกษามัธยมยอดนิยมและมีจำนวนนักเรียนกว่า 4,100 คน บุคลากรทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจ ATK นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูผู้สอน เบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด

นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งสถานการณ์มีนักเรียนชั้น ม.6 ติดเชื้อ 2ราย ครอบครัวนักเรียนป่วยและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับนักเรียนและครู โดยเฉพาะผู้ปกครองที่วิตกกังวลเป็นห่วงบุตรหลาน เบื้องต้นได้ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงและปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564

รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสนามสอบแข่งขันและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 5-6 ก.พ นี้ โดย ร.ร บุญวัฒนา ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบของจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งผู้ปกครอง,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ จัดการเรียนในรูปแบบ Online และ ON Demand ทุกระดับชั้นทุกโครงการห้องเรียนพิเศษ

2.งดทุกกิจกรรมและไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียน ยกเว้นนักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4 และนักเรียนที่รับทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ไม่ปกติการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 ได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 ติดเชื้อจากผู้ปกครองที่พักอาศัยอยู่ชุมชนหัวทะเล อ.เมือง ก่อนตรวจพบเชื้อนักเรียนได้เข้าชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครอง ที่โทร.มาสอบถามอาการ เนื่องจากผู้ปกครองตรวจพบติดเชื้อ กระทั่งมีการตรวจนักเรียนหญิงรายนี้มีผลยืนยันติดเชื้อจากผู้ปกครองและอีก 2 วันต่อมาครูที่รับโทรศัพท์ก็มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อด้วย โรงเรียนสั่งปิดทันที 14 วัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน