กระทรวงแรงงานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแรงงานไทยในยูเครน และเตรียมแนวทางรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ให้เยียวยาทันทีที่ถึงไทย พร้อมลงพื้นที่แจงแนวทางช่วยเหลือและให้กำลังใจญาติแรงงานไทยในยูเครน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและห่วงใยแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศยูเครนอย่างยิ่ง หลังกองกำลังรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน และรัฐบาลยูเครนได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสั่งการกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ประสานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศยูเครนที่มีการแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

เบื้องต้นกระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ณ เมืองลวิฟ เพื่อเตรียมพาแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทย ในส่วนกระทรวงแรงงานได้ประสานให้ข้อมูลแรงงานไทยที่แจ้งการเดินทางฯไว้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อไม่ให้คนไทยตกหล่น และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยไปพร้อมกับกระทรวงการต่างประเทศในทุกขณะ

“ท่านนายกฯ ท่านห่วงใยแรงงานไทยในยูเครนมาก ห่วงใยไปถึงญาติและครอบครัวของแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งกำลังกังวลและร้อนใจ ตอนนี้ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งทำงานเต็มที่เพื่อพาคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายกรมการจัดหางานลงพื้นที่ประสานญาติของแรงงานไทย ให้ทราบแนวทางช่วยเหลือ ช่องทางการรับความช่วยเหลือ และแนวทางรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศแล้ว เมื่อแรงงานไทยเดินทางกลับมาถึงสนามบินประเทศไทยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ทันที” รัฐมนตรีแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่แจ้งการทำงานในประเทศยูเครนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 139 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 126 คน ทำงานอยู่ที่เมืองเคียฟ 94 คน โอเดสซา 21 คน ลวีฟ 7 คน และเมืองอื่น ๆ 17 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม และเชียงใหม่ ซึ่งล่าสุดได้มอบหมายจัดหางานจังหวัดที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศยูเครน ลงพื้นที่พูดคุยประสานญาติของแรงงาน เพื่อชี้แจงช่องทางติดต่อและแนวทางให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย

ทั้งนี้ หากแรงงานไทยต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หมายเลข +48-696-642-348 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อผ่าน E-mail : [email protected]

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังพร้อมเป็นช่องทางหนึ่งในการประสานงานระหว่างญาติที่อยู่ในประเทศไทย และแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศยูเครนเพื่อคลายความกังวล หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศยูเครน หรือประสานขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัด เบื้องต้นมีการชี้แจงให้จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานจะรับคำร้องขอการสงเคราะห์ ณ วันเดินทางกลับที่สนามบินไทย เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ทันที สมาชิกกองทุนฯ จะได้รับเงินสงเคราะห์ กรณีกลับประเทศจากภัยสงคราม จำนวน 15,000 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน