รองเลขา กพฐ. เผย สอบม.4 รวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาใดๆ ย้ำนร.ทุกคนต้องมีที่เรียน หากบุตรหลานไม่สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่สมัครได้ ให้มายื่นแสดงความจำนง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 มี.ค.2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 สำหรับ ม.1 สอบ วันที่ 26 มี.ค.ประกาศผลสอบ 30 มี.ค.มอบตัววันที่ 2 เม.ย. 2565 ทั่วประเทศมีโรงเรียนจัดสอบทั้งหมด 382 แห่ง รับ 128,728 คน สมัคร 201,126 คน

ส่วนม.4 สอบวันที่ 27 มี.ค. ประกาศผลสอบ 31 มี.ค.มอบตัววันที่ 3 เม.ย. ทั่วประเทศ มีโรงเรียนจัดสอบทั้งหมด 494 แห่ง รับ 169,112 คน สมัคร 233,069 คน

สอบ

ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากตนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบเข้า ม.4 ที่ จ.ร้อยเอ็ด ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาใดๆ พบว่าโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ สพฐ.ดำเนินได้เป็นอย่างดี ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองและแยกห้องสอบรองรับเด็ก 3 กลุ่ม คือ ห้องสอบสำหรับเด็กทั่วไป ห้องสอบสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และห้องสอบสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด

ว่าที่ร.ต.ธนุ กล่าวต่อว่า ห้องสอบสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิดนั้น โรงเรียนมีการจัดห้องสอบเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศที่ดี จะมีครูที่คุมสอบจะสวมชุดพีพีอีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนด้วย ส่วนการป้องกันการทุจริต ทางโรงเรียนสามารถปฏิบัติป้องกันการทุจริตได้ดี เช่น มีโรงเรียนหลายแห่งจ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ บางโรงเรียนให้ครูที่ออกข้อสอบไปอยู่ที่อื่นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และไม่ให้ครูที่เปิดสอนพิเศษมีมาร่วมออกข้อสอบ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรมมากที่สุด

คุมสอบ

“ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบว่า หากบุตรหลาน ไม่สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่สมัครได้ ให้มายื่นแสดงความจำนงหาที่เรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อให้ สพท.จัดสรรหาที่เรียนให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน”

ด้าน นายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กทม. กล่าวว่า สำหรับการจัดสอบชั้นม.4 โรงเรียนในสังกัดสพม.เขต1 กทม. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีโรงเรียนจัดสอบ 29 แห่ง รับ 1,454 คน สมัคร 6,956 คน มาสอบ 4,648 คน แบ่งเป็น กลุ่มปกติ 4,547 คน กลุ่มเสี่ยง 25 คน กลุ่มติดเชื้อ 108 คน ขาดสอบ 2,333 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน