ทบ.เผยตรวจคัดเลือกทหาร 4 วันเรียบร้อยดี มีผู้สมัครกว่า 1.2 หมื่นคนแล้ว ย้ำขั้นตอนการตรวจเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 5 เม.ย.65 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.(หญิง) ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในขณะนี้กองทัพบกกำลังดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย.65 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่ง 4 วันที่ผ่านมา บรรยากาศการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชายไทยเข้าแสดงตนและเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกตามที่ราชการนัดหมาย ที่สำคัญมีผู้สมัครเป็นทหารแล้ว 12,056 คน

กองทัพบกขอเรียนอีกครั้งถึงขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจเลือก ดังนี้ ทุกสถานที่ตรวจเลือกทหาร จะมีคณะกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้งที่เป็นทหารและ ฝ่ายปกครอง จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่ผู้มาตรวจเลือกตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ การเรียกชื่อ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งความประสงค์ กรณีขอสมัครใจเป็นทหาร, ขอผ่อนผัน หรือขอสละสิทธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก

ต่อจากนั้นเป็นการพบแพทย์ตรวจร่างกาย โดยจัดลำดับผู้ที่มีร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร, วัดขนาดร่างกาย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนจับสลากใบดำ – ใบแดง และเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการรับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือใบ สด.43 ซึ่งถือว่าได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเลือกโดยสมบูรณ์

ในส่วนของการแต่งกายของผู้เข้ารับการตรวจเลือกนั้น กองทัพบกมิได้กำหนดเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะข้อบังคับใดๆ ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจเลือกสามารถแต่งกายตามสะดวกในชุดสุภาพ มาเข้าร่วมการตรวจเลือกตามวันและเวลานัดหมายของตน

สำหรับกรณีทหารกองเกินหรือผู้ที่มาเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกทหารในปีนี้มีบางคนที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดและมีใบรับรองแพทย์ กองทัพได้จัดสถานที่ตรวจร่างกายเป็นการเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ

สำหรับที่มีการลงในสื่อโซเชียลมีเดียกล่าวอ้างว่า มีผู้สวมเสื้อที่มีภาพของนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้ารับการตรวจเลือกนั้น ได้ตรวจสอบกับประธานกรรมการตรวจเลือกแล้ว ไม่เป็นความจริง ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดกล่าวห้ามตามที่ถูกกล่าวอ้าง และผู้ปรากฏในภาพก็สามารถเข้ารับการตรวจเลือกได้ตามกระบวนการปกติ

กองทัพบกขอเรียนว่า การตรวจเลือกทหารได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนอำนวยความสะดวก และให้เกียรติผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะถือว่าชายไทยทุกคนที่มาเข้ารับการตรวจเลือก เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมือง กองทัพบกพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน