แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แจงเร่งแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ ชาวบ้านโวย วงเวียนเจ้าปัญหา กินเลนรถวิ่ง ท่อระบายน้ำไร้ฝาปิด เข้าบ้านไม่ได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากกรณี ชาวบ้านท่าสองแคว ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน เรื่องการก่อสร้างถนนวงเวียน บริเวณหน้ารพ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย ของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจค้าขายของชาว อ.แม่ลาน้อย กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างหนัก จากถนนเดิมที่กว้างขวางกลับได้แคบลง ทำให้รถสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ล่าสุดเรื่องนี้ วันที่ 8 พ.ค.2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้ชี้แจงระบุว่า แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบแล้วกรณีดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 108 ท้องที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ขท.แม่ฮ่องสอน

 แขวงทางหลวง

เป็นงานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตอนห้วยงู – หนองแห้ง ระหว่างกม.220+400 -กม.220+700 ระยะทาง 0.300 กม. งบประมาณ พรบ.พ.ศ. 2564 ค่างาน 13,088,500 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จรับมอบเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2564 ออกแบบโดย สำนักงานทางหลวงที่ 1 (สทล.1) ควบคุมงานก่อสร้างโดย ขท.แม่ฮ่องสอน

เรื่องเดิมได้เคยมีการร้องเรียนและ กรมทางหลวงได้ชี้แจงในประเด็นเกาะกลางถนนใหญ่เกินความจำเป็น ป้ายจราจรไม่ชัดเจน ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาการระบายน้ำ และทางเข้าออกพื้นที่สองข้างทางมาแล้วผ่านสื่อข่าวสด คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย เมื่อ 14 ก.พ. 2565

ความคืบหน้าที่แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินไปแล้วตามข้อชี้แจงของกรมทางหลวงข้างต้นคือ การแก้ไขทางเข้าออกของประชาชนสองข้างทาง การทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชน การติดตั้งเพิ่มป้ายจราจร การแก้ไขปัญหาฝุ่นที่จอดรถข้างทาง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จึงขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

โวย

1) ประเด็น ความเดือดร้อนของประชาชนกรณีก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบรางเปิด พาหนะเข้าออกบ้านไม่ได้ ขอเรียนว่า ขท. แม่ฮ่องสอนกำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีทางเข้าออกสองข้างทางให้สะดวกขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการระบายน้ำข้างทางด้วยโดยใช้ท่อกลม คสล.ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

2) ประเด็นรูปแบบการก่อสร้าง ขท.แม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการตามแบบก่อสร้างทุกรายการ กรณีที่มีการราด(ลาดยาง)ยางมะตอยไม่ได้มาตรฐานนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการในภายหลังเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองข้างทางชั่วคราว ส่วนการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า รพ.แม่ลาน้อยนั้น เป็นการดำเนินการตามแบบก่อสร้างและทาง รพ.แม่ลาน้อยจะใช้งบ.มาดำเนินการเชื่อมต่อกับทางหลวงเอง

3)ประเด็นการใช้งบประมาณลงในพื้นที่ขอเรียนว่า งบประมาณได้จัดสรรลงตรงพื้นที่ถูกต้องโดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดสรรงบประมาณตามรายการใน พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564

4)ประเด็นมาตรฐานการออกแบบรูปแบบรายการ ขอเรียนว่า สทล.1 ได้ดำเนินการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และคำนึงถึงผลผลิตและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

ชน

วันนี้ขท.แม่ฮ่องสอนได้ส่งตัวแทน เข้าพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอแม่ลาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ผอ.โรงพยาบาลแม่ลาน้อย หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่ลาน้อย และนายกเทศมนตรีฯ ได้นัดผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มารับฟังประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่เพื่อสรุปแนวทางดำเนินการอีกครั้ง

ทั้งนี้ ขท.แม่ฮ่องสอน ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่สะดวกในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และร่วมกับท้องถิ่นประขาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง ทั่วถึงยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้รายงานให้ทางสำนักงานทางหลวงที่1และกรมทางหลวงได้รับทราบถึงขั้นตอนและการดำเนินงานแล้ว

อ่าน ชาวแม่ฮ่องสอนโวย วงเวียนเจ้าปัญหา กินเลนรถวิ่ง ท่อระบายน้ำไร้ฝาปิด เข้าบ้านไม่ได้

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน