ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม อาจเกิดฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ด้านจ.เชียงใหม่ เร่งดำเนิน 8 โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอ.ฝาง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานสภาพภูมิอากาศ ว่าแนวโน้มภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 40-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

ขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงปฏิบัติภารกิจเติมน้ำให้กับเขื่อนและแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ซึ่งในจ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการแล้วในอ.ดอยสะเก็ด อ.แม่แตง และอ.แม่แจ่ม

ด้านสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผู้แทนจากรมชลประทานเชียงใหม่ได้รายงานว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวน 742 มิลลิเมตร คาดว่าในปีนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง โดยได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับดูแลประชาชนทั้ง 25 อำเภอ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอฝาง จำนวน 8 โครงการ งบประมาณกว่า 3,102,000 บาท เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถผ่านได้ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ทั้งนี้นายวรวิทย์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วและให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องรายงานความคืบหน้าผ่านทางอำเภอและจังหวัด นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมที่ประชาชนเป็นผู้รับเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน