นศ.กลุ่ม LGBTQ+ ราชภัฏโคราช ทาทางม้าลายสีสายรุ้ง สื่อความเท่าเทียม และสร้างความปลอดภัย ด้านอธิการบดี หนุนเต็มที่ สร้างห้องน้ำ สำหรับบุคคลเพศที่สาม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มนักศึกษา LGBTQ+ และบุคลากรกว่า 50 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ทาสีทางม้าลายสายรุ้ง (Rainbow Crossing) และที่บริเวณถนนหน้าสำนักศิลปและวัฒนธรรม รวม 2 แห่ง

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทุกคนต้องการแสดงออกเรื่องความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มแอลจีบีทีคิวพลัส รวมทั้งสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนภายในสถาบัน ต้องการสื่อให้สะดุดตา ต้องชะลอหรือจอดให้คนข้าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เปิดเผยว่า มร.นม. มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของการยอมรับความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้กับประชาชนในสังคมทุกระดับ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแนวทางพัฒนาประเทศของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น

ประเด็นเรื่อง (Sustainable Development Goals: SDGs) ความเสมอภาพ ความเท่าเทียมกันทางเพศ ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความพยายามขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ ไม่ให้รู้สึกถึงความแปลกแยกแตกต่างกัน คำนึงถึงโอกาส และความเท่าเทียม ขณะนี้มีการประกาศเรื่องการแต่งกาย เอื้อให้กับนักศึกษา ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ได้ตามความเหมาะสม และถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มหาวิทยาลัยฯ มีแผนจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นิสิต LGBTQ+ ได้มีเวทีในการแสดงออกตามความถนัด เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดเทอม รวมทั้งดำเนินการสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา สำหรับบุคคลเพศที่สาม ขณะนี้มี 1 แห่ง ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในอนาคตมีแนวทางขยายห้องน้ำที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกเพศ เพิ่มอีกหลายจุดให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน