Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 2563

วธ.ประกาศ 17 ศิลปินแห่งชาติปี'60 ‘รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-วิรัช อยู่ถาวร’ขึ้นแท่น

19 ม.ค. 2561 - 16:57 น.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 17 คน ดังนี้ 1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.1นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม) 1.2นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม) 1.3นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม) 1.4 นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) 1.5นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)

นางเพ็ญศรี เคียงศิริ

2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 คน ได้แก่ 2.1นางเพ็ญศรี เคียงศิริ 2.2นายพิบูลศักดิ์ ละครพล 2.3นายเทพศิริ สุขโสภา3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 คน ได้แก่ 3.1นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์) 3.2นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย) 3.3นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)3.4 นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล) 3.5 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล) 3.6 นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล) 3.7 ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน (ละครเวที)3.8 นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) 3.9 นายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์

ประธานกวช.กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

นายเทพศิริ สุขโสภา

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2527 มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2559 มีจำนวน 278 คน และปีล่าสุด พ.ศ.2560 จำนวน 17 คน รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 295 คน เสียชีวิตไปแล้ว 128 คน มีชีวิตอยู่ 167 คน

นายสมชาย แก้วทอง

อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 ทั้ง 17 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 ก.พ.61 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือวัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยภายหลังจากนี้จะได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อันประกอบด้วย งานเลี้ยงแสดงความยินดี งานนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป

สำหรับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือทาง เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วธ.ประกาศ 17 ศิลปินแห่งชาติปี'60 ‘รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-วิรัช อยู่ถาวร’ขึ้นแท่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง