สิ้นศิลปินแห่งชาติ ‘เรืองอุไร กุศลาสัย’ กวีนักเขียนชื่อดัง สิริอายุ 97 ปี

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่าศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2559 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ 31 ม.ค.2561 เวลาประมาณ 06.00 น. ที่บ้านพัก สิริรวมอายุ 97 ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้น มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. เวลา 19.30 น. ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยผู้เสียชีวิตแจ้งความประสงค์ขอบริจาคร่างกายให้คณะกายวิภาค โรงพยาบาลศิริราช

นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า นอกจากสวธ.จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

ประวัติโดยสังเขป ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2559 เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2463 ที่กรุงเทพมหานคร ท่านเริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ๆ มีผลงานสร้างสรรค์ 5 ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์และประวัติ เพลงตำรา คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสียงร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูก และเพลงต่างๆ ตลอดจนผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ ผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ

ท่านสร้างสรรค์ผลงานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ทศวรรษ ผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยา แก่ผู้อ่านชาวไทย นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2559

บทความก่อนหน้านี้วอนช่วยเหลือ ผัวป่วยอัมพาต เอาเศษผ้าใบทำที่ซุกหัว ทำงานไม่ได้-นายจ้างไล่(คลิป)
บทความถัดไปสนพ. ตีปี๊บหนุนยานยนต์ไฟฟ้า เปิดรับสมัครตั้งสถานีชาร์จรอบสุดท้าย