เมื่อเวลา 08.00 น. 25 ก.พ.61 ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมปลิดดอกเบจมาศ เพื่อเตรียมถวายการต้อนรับคณะพระสงฆ์ โครงการธรรมยาตรา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี หรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 6 แห่ง และวัดในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 48 วัด 6 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายมีเหล่าศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมปลิดดอกเบจมาศ ที่ต่างเรียกชื่อเป็นมงคลว่า “ดอกเบญจทรัพย์” เพื่อเตรียมตอนรับคณะพระสงฆ์ในเส้นทางธรรมยาตราที่มุ่งเน้นสานสัมพันธ์ชุมชน ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน พร้อมรวมศรัทธาผู้รักการให้ สร้างสาธารณกุศลมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในธรรมยาตรา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี สานสามัคคีเครือข่ายบวรร่วม ทำความสะอาดวัดดูแลรักษาศาสนสถานให้เป็นรมณียสถานศูนย์รวมใจ และแหล่งสร้างความสุขของชุมชน

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับการปลูกดอกเบญจทรัพย์เป็นการถวายการตอนรับคณะสงฆ์พระธรรมยาตรา ซึ่งได้ร่วมกันปลูกแบบนี้ ถือว่าเป็นการร่วมพลังสามัคคีของชาวพุทธ ได้มาทำความดีร่วมกัน

เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ดอกเบญจทรัพย์ที่ใช้ต้อนรับพระธรรมยาตรา ในลักษณะโปรย หรือวางบนพื้นหลากสี เป็นการสืบสานพุทธประเพณีตามอย่างในพระไตรปิฎก ที่ระบุว่า “ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่งด้วยดอกไม้ 5 สี และชาวเมืองเวสาลี โปรยรับด้วยดอกไม้ 10 สี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ”

สำหรับกิจกรรมธรรมยาตาปีที่ 6 ได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด รักษ์บวร รักษ์ศีล5 สนองแนวทางมหาเถรสมาคม ส่งเสริมพระภิกษุบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

จึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2561 และยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองทั้งสิ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน