นครราชสีมา เอลนีโญเริ่มส่งผล บ่อน้ำประปาหมู่บ้านห้วยแถลง เริ่มแห้งขอด หากไม่มีน้ำฝนเติมในช่วง2 เดือน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก คาดน้ำใช้อุปโภคบริโภคไม่มีใช้พอตลอดฤดูแล้งที่จะถึงนี้

14 ก.ค. 66 – จากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” เกิดจากกระแสลมมีกำลังอ่อนและเปลี่ยนทิศทางพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปฟิซิกไปด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปฟิซิก ทำให้กระแสน้ำอุ่นไหล ไปยังทวีปอเมริกาใต้แทน

ด้วยเหตุนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขาดฝนและเกิดความแห้งแล้ง ซึ่งเอลนีโญก่อให้เกิดสภาพอากาศเลวร้าย อย่างเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หรือการรบกวนสภาพอากาศในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รับผลกระทบมากที่สุด

โดยที่ประเทศไทยค่าเฉลี่ยฝนในประเทศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนยังมีปริมาณที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะ โดยมีปริมาณน้ำฝนเพียงแค่ร้อยละ 46 ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณฝนในปีที่แล้ว

ซึ่งในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาน้ำกักเก็บตามธรรมชาติลดน้อยลง โดยเฉพาะที่บ้านตาฮิง ตำบลห้วยแคน ที่ตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประสบกับปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไหลอ่อน และไม่ไหลในบางวัน

ชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ถังละ 150 บาทต่อน้ำถัง 1,000 ลิตร ต่อมาได้ประสานให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมน้ำถังใส่น้ำมาติดตั้งไว้กลางหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านใช้ถังมาตักหิ้วไปใช้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุของการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะบ่อประปาประจำหมู่บ้าน เริ่มแห้งขอดเหลือน้ำติดก้นบ่อเพียงเล็กน้อย ทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานหนักจนเครื่องสูบชำรุดเสียหายไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้

จากการบ่อน้ำแห้งขอดเช่นนี้ คาดว่า ถ้าหากไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติม จะสามารถใช้น้ำดิบจากบ่อประปาแห่งนี้มาเข้ากระบวนการผลิตน้ำประปาได้อีกเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น รวมถึงบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ใกล้กันก็เริ่มอุดตันและขาดน้ำเป็นบางช่วง จนทำให้ปั๊มน้ำบาดาลชำรุดเสียหาย

เบื้องต้นคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เข้ามาซ่อมบำรุงและสำรวจบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะเข้ามาถึงนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน