‘วราวุธ’ ห่วงภัยแล้ง มอบ ’ยุทธพล’ ที่ปรึกษา รมว.ทส ดึงท้องถิ่น เสริมความรู้ ร่วมจัดการน้ำบาดาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายศุภเวท ทองประยูร ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงได้มอบแนวนโยบายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาด้วยแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับชุมชน

ในวันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เอาความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาน้ำบาดาล รวมไปถึงการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกฎหมาย

ดร.ยุทธพล กล่าวอีกว่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ภาคประชาชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่จะได้บรรยายความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศ เป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สืบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน