เลขาฯประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ใช้สิทธิทำฟันฟรี 900 บ. ต่อคนต่อปี หวั่งไม่ใช้สิทธิปีนี้ เสียโอกาสดูแลสุขภาพในช่องปาก

28 พ.ย. 66 – นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ที่ประกันตนเอง) สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาท/คน/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทน ลดระยะเวลารอคอย ลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ประกันตน

สำหรับจำนวนยอดผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ ข้อมูลในเดือนต.ค.66 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 262,088 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 234,325,226.85 บาท จากข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ประกันตนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกันตนให้ความพึงพอใจ มีความมั่นใจในการให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

“ผมขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ประจำปี 2566 สามารถขอรับบริการในสถานพยาบาลเอกชนและเครือข่าย หรือสถานพยาบาลของรัฐ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิฯ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย”

เลขาฯสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบเสร็จและใบรับรองแพทย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน