“ครม.” ไฟเขียวงบกลาง 104 ล้านบาท จัดงาน “มหาสงกรานต์ 2567” ในพื้นที่กทม.-พื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาค คาดเงินสะพัด 3.1 พันล้าน กิจกรรมอื้อ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 104,872,000 บาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ

เพื่อดำเนินโครงการ Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย 2567 ในกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง และพื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย

เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทย และเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ คือ สร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คน สร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประมาณ 3,125 ล้านบาท

โดยกิจกรรมภายในงาน เช่น ขบวนรถพาเหรดสงกรานต์ จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด, 11 อุตสาหกรรม Soft Power อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ ออกแบบ และแฟชั่น, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โขน รำมโนราห์,

การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ลานสงกรานต์ 5 ภาค นำเสนอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาค การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี อุโมงค์น้ำ ถังน้ำล้นยักษ์ การทำบุญตักบาตร รดน้ำผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน