เลขาธิการ กพฐ. เสียใจเหตุการณ์นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนดังย่านตลิ่งชัน ตกอาคารเรียนสาหัส ก่อนไปเสียชีวิตที่รพ. สั่งการ สพฐ. ดูแลสภาพจิตใจผู้ปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิด

วันที่ 27 ก.พ.2567 ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า กรณีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตกจากอาคารเรียน ช่วงเช้าของวันนี้และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่รพ. ตนได้รับรายงานและมอบหมายศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

โดยนายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในทันที พบว่าโรงเรียนเป็นช่วงปิดหลังสอบปลายภาคเรียนไม่มีการเรียนการสอน และนักเรียนให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนเพื่อมาส่งงานแล้วประสบเหตุดังกล่าว ทราบว่าทันทีที่เกิดเหตุคณะครูประสานรถพยาบาลนำส่งรพ. แพทย์และพยาบาลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่นักเรียนเสียชีวิตในที่สุด

ทั้งนี้ สพฐ. ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนอย่างสุดซึ้ง อย่างไรก็ตามสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์ยังไม่แน่ชัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายไม่เผยแพร่ภาพหรือข้อความที่จะส่งผลต่อความเศร้าสะเทือนใจแก่ครอบครัว นอกจากนี้สพฐ. มอบหมายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิด และมอบหมายโรงเรียนพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม. เขต 1 อำนวยความสะดวกในการจัดงานพิธีศพ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่ว่ากับนักเรียนระดับชั้นไหนหรือในพื้นที่ใดที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความพยายามสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียน

ยอมรับว่าในเวลานี้ยังมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน แต่ก็ได้เร่งเพิ่มช่องทางการสื่อสารมิติสุขภาพจิตในโรงเรียน เช่น MOE Consulting Platform แพลตฟอร์มให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ขอรับการปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิตจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่านระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม School Health HERO เพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ รวมถึงการจัดทำ Bully Free Zone ซึ่งเป็นกลไกป้องกันการ Bully ในสถานศึกษาทุกระดับ

“เหตุการณ์ครั้งนี้ เน้นย้ำให้ สพฐ. ต้องเร่งสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งมากกว่าเดิม จึงขอกำชับทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างรอบด้านทุกมิติ ขอคุณครูประจำชั้นใส่ใจดูแลนักเรียนในห้องเป็นรายบุคคล ซึ่งนอกจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว ก็ขอให้คุณครูเป็น safe zone ที่พึ่งทางจิตใจให้แก่นักเรียน เพื่อช่วยกันสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนเติบโตอย่างเข้มแข็ง “เรียนดี มีความสุข” อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน