สหรัฐเปิดปูม ไอ้ฟันหลอ – มาเฟียจีนแผ่อิทธิพลอาเซียน ถูกขึ้นบัญชีดำ

สหรัฐเปิดปูม ไอ้ฟันหลอ – ทางการสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ข่าวสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา กรณีขึ้นบัญชีดำและใช้มาตรการลงโทษบุคคล และองค์กรที่กระทำความผิด รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นคือ Broken Tooth

นายหวัน ค็อกคอย (Wan Kuok Koi ) หรือที่รู้จักกันในนาม “Broken Tooth” (ไอ้ฟันหลอ) เป็นสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) และผู้นำกลุ่มเจ้าพ่อ 14K Triad องค์กรอาชญากรรมสัญชาติจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

Broken Tooth promoting the establishment of his World Hongmen and Historical Association. Image: Twitter

แก๊งเจ้าพ่อกลุ่มนี้ดำเนินกิจการด้านการค้ายาเสพติด การพนันผิดกฎหมาย การขู่กรรโชกทรัพย์ การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมอื่นอีกหลากหลายประเภท นอกจากการติดสินบน การทุจริต และการรับสินบน และยังดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายในลักษณะคล้ายคลึงกันที่ประเทศปาเลาอีกด้วย

OFAC ระบุว่าองค์กรที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ใต้การควบคุมของ Broken Tooth มีดังนี้

  • สมาคม World Hongmen History and Culture Association มีฐานการดำเนินงานในประเทศกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดย Broken Tooth

ปี 2561 Broken Tooth จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม World Hongmen History and Culture Association ขึ้นในประเทศกัมพูชา โดย Hongmen (หรือ “Hung Mun”) เป็นองค์กรภราดรภาพสัญชาติจีนระดับโลกซึ่งก่อตั้งในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1600 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ “กลุ่ม Triad” ในฮ่องกงและมาเก๊า

Wan Kuok Koi, alias Broken Tooth, leaves in a car after his release from prison in Macau, December 1, 2012. Photo: EyePress News via AFP/Stringer

ทั้งนี้ กลุ่ม 14K Triad ใช้สมาคม World Hongmen History and Culture Association ของ Broken Tooth ในการจัดตั้งกลุ่มให้เป็นองค์กรโดยชอบตามกฎหมาย การดำเนินการลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่สืบเนื่องจากความพยายามปกปิดอาชญากรรมของบุคคลและองค์กรจีนในต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)

  • กลุ่ม Dongmei Group มีฐานการดำเนินงานในฮ่องกง และสมาคม Palau China Hung-Mun Cultural Association มีฐานการดำเนินงานในประเทศปาเลา

สมาคม World Hongmen History and Culture Association กำลังแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจที่ทรงอิทธิพล ซึ่งร่วมพัฒนาและเปิดตัวสกุลเงินเข้ารหัส (crypto currency) โครงการอสังหาริมทรัพย์ และล่าสุดอยู่ในรูปแบบของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองการลงทุนในข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

  • กลุ่ม Dongmei Group ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในพื้นที่ Saixigang Zone ของเมียนมา

การดำเนินมาตรการลงโทษ

มาตรการลงโทษดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลข้างต้นซึ่งอยู่ในสหรัฐ หรือในการครอบครองหรือควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกันถูกระงับ และต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวกับ OFAC

นอกจากนี้ กิจการใด ๆ ที่บุคคลที่ถูกระงับทรัพย์สินและผลประโยชน์จำนวน 1 คนขึ้นไปเป็นเจ้าของในสัดส่วนร้อยละ 50 ขึ้นไป ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกระงับด้วย

สมาชิกแก๊ง 14เค สักลาย A 14K Triad member with tattoos to match. Image: Facebook

โดยทั่วไปแล้ว ข้อบังคับของ OFAC ห้ามมิให้บุคคลสัญชาติอเมริกันหรือบุคคลที่อยู่ภายใน (หรือกำลังเดินทางผ่าน) สหรัฐ ดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกระงับทรัพย์สินและผลประโยชน์ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือมิฉะนั้น จะต้องได้รับการยกเว้น

ผู้ที่ถูกระงับทรัพย์สินและผลประโยชน์จะไม่สามารถมอบ รับ หรือรับผลประโยชน์จากการบริจาคหรือจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการ หรือบุคคลอื่นจะไม่สามารถรับการบริจาคหรือจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการจากบุคคลดังกล่าวได้

นายหวันเคยถูกจับที่มาเก๊า ปี 2541 ฐานพยายามฆ่าผบ.ตร.มาเก๊า Alleged 14 Kilates (14 K) criminal gang triad leader Wan Kuok-Koi (C) is escorted by Macau police officers upon his arrival in court 03 May. Kuok-Koi is accused of a murder attempt against Macau police director Marques Baptista 01 May. AFP PHOTO/LUSA/WONG Sang

กฎหมายแม็กนิตสกี

การดำเนินการนี้ใช้อำนาจตามกฎหมายแม็กนิตสกี ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13818 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ระบุว่า ประธานาธิบดีพบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทุจริตที่แพร่หลายและมีต้นกำเนิดทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่นอกสหรัฐนั้นดำเนินมาถึงจุดและสถานการณ์ที่ร้ายแรงจนเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การละเมิดและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนบ่อนทำลายค่านิยมซึ่งก่อเกิดเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งผลเสียอย่างยิ่งยวดต่อปัจเจกชน ทำให้สถาบันประชาธิปไตยอ่อนแอลง ลดคุณค่าหลักนิติธรรม ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงยืดเยื้อ ส่งเสริมการดำเนินการของบุคคลอันตราย ตลอดจนทำให้ตลาดเศรษฐกิจอ่อนแอลง

สหรัฐมุ่งดำเนินการเพื่อกำหนดโทษที่เป็นรูปธรรมและมีนัยสำคัญสำหรับผู้ที่กระทำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง หรือมีส่วนร่วมในการทุจริต ตลอดจนปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ ไม่ให้ถูกบุคคลเหล่านี้ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องได้

+++++++++++++

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน