WHO เรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยหยุด สั่งซื้อวัคซีนเกินจำเป็น บางประเทศสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรทั้งหมดได้ ขณะที่บางประเทศยังไม่มีการเริ่มฉีดวัคซีนด้วยซ้ำ

AFP

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักข่าว The Strait Times รายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (8 ม.ค.64) องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยหยุดพยายามแย่งชิงสั่งซื้อวัคซีนเป็นจำนวนมากเกินจำเป็น จากการพยายามสร้างข้อตกลงของประเทศตนเองกับผู้ผลิตวัคซีน เพื่อควบคุมการแบ่งสรรปันส่วนวัคซีนโควิด -19 ที่กำลังออกมาในล็อตการผลิตแรก

ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซัส ผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การอนามัยโลก แถลงว่า ตั้งแต่แรก​ ประเทศที่ร่ำรวยได้พยายามยื้อแย่งช่วงชิงผลิตภัณฑ์วัคซีนของผู้ผลิตหลายราย ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาในการซื้อวัคซีนในประเทศอื่น ๆ สูงขึ้น ไปพร้อมๆ กับความยากลำบากในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยดร.เทดรอส ได้เรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยที่สั่งจองวัคซีนเกินจำนวนที่จำเป็น ยกเลิกการกระทำดังกล่าวเสีย และปล่อยให้วัคซีนเหล่านั้นถูกขายให้แก่ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยบ้างเพื่อแบ่งสรรกันอย่างทั่วถึง

AFP

สำหรับองค์การอนามัยโลก มีโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรในการผลิตวัคซีนระดับโลก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงความมั่งคั่ง

“มีปัญหาชัดเจนว่า ประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางส่วนใหญ่ จะยังไม่ได้รับวัคซีนนี้ ปัจจุบัน มีเพียง 42 ประเทศเท่านั้นที่เริ่มเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้แก่ ประเทศที่มีรายได้สูง 36 ประเทศและรัฐที่มีรายได้ปานกลาง 6 ประเทศ”

“ไม่มีประเทศใดที่ได้สิทธิพิเศษในข้อยกเว้นให้ลัดคิว ขณะนี้มีประเทศที่มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ประชากรของพวกเขาทั้งหมด ในขณะที่บางประเทศยังคงไม่มีการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนเลย” ดร.เทดรอส กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน