วัดไดโกจิแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มรดกโลกอายุกว่าพันปี จ่อส่งวัดใหม่ โจเทนิน กูนจิ ขึ้นไปโคจรรอบโลก เพื่อให้พระพุทธเจ้าเป็นมิ่งขวัญแก่มนุษยชาติ

Travel JP

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 เว็บไซต์ SoraNews24 นำเสนอข่าวว่า วัดไดโกจิแห่งเกียวโต พุทธศาสนาในเกียวโตที่มีอายุกว่า 1,100 ปี เตรียมสร้างวัดใหม่ เพื่อส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก บนอวกาศ ภายใน ปี พ.ศ.2566

โดยผู้ดำเนินการสร้างวัดสาขาอวกาศนี้ คือวัดไดโกจิแห่งเกียวโต ซึ่งถือเป็นวัดญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีความเก่าแก่อย่างมาก วัดไดโกจิแห่งเกียวโต ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ โดยวัดแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศักราช 874 โดยมีสถาปัตยกรรมแบบวัดญี่ปุ่นดั้งเดิม เช่น มีวิหารที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำ และมีเจดีย์สูง 5 ชั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเกียวโตและถูกยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติ โดยรัฐบาลญี่ปุ่น

SoraNews24

องค์การยูเนสโก ได้รับรองให้ วัดไดโกจิแห่งเกียวโต มีสถานะเป็นมรดกของโลกเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า วัดโบราณแห่งนี้ จะจมปลักอยู่กับอดีตและปฏิเสธการริเริ่มใหม่ไปกับยุคสมัย แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ล่าสุดทางวัดไดโกจิแห่งเกียวโตที่มีอายุกว่า 1,100 ปี กำลังมุ่งหน้าสู่อวกาศนอกโลกแล้ว โดยจะมีการสร้างวัดใหม่ในอวกาศ

วัดไดโกจิแห่งเกียวโต จะสร้างวัดใหม่ จากความร่วมมือและช่วยเหลือจาก เทอร่า สเปซ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาดาวเทียมในเกียวโต โดยวัดบนอวกาศนี้ จะใช้พื้นที่ร่วมกับดาวเทียมสื่อสารไอโอที (IoT) โดยพื้นที่ภายในประมาณครึ่งหนึ่งจะอุทิศให้กับภาพถ่ายทางพุทธศาสนา , มันดาลา (เป็นศิลปะชั้นสูงของพระนิกายมหายาน ซึ่งหมายถึง มณฑลแห่งการตรัสรู้) รวมถึง สิ่งของทางศาสนาอื่น ๆ

Mandala

วัดบนอวกาศดังกล่าว จะถูกโคจรแบบวงโคจรต่ำ โดยจะวนรอบโลกทุกๆ 90 นาที ที่ระดับความสูงประมาณ 450 กิโลเมตร วัดแห่งใหม่นี้จะมีชื่อเรียกว่า โจเทนิน กูนจิ (Jotenin Gounji) โดยโจเทนมีความหมายว่า “สวรรค์บริสุทธิ์” และ “กูน” เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางพุทธศาสนา ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการไหลเวียนของเวลาและการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ โดยวัดไดโกจิแห่งเกียวโต มีกำหนดส่ง วัดโจเทนิน กูนจิ ขึ้นสู่วงโคจรในปี พ.ศ.2566

SoraNews24

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน