รัฐบาลกลางเมียนมา ยกเลิกรธน.2008 ประกาศใช้กฎบัตร แห่งสหพันธรัฐปชต.

1 เม.ย. 2564 - 13:56 น.

คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศยกเลิกใช้ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2008 และ ประกาศใช้กฎบัตร แห่งสหพันธรัฐประชาธิปไตย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

CRPH

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา ได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.2008 สิ้นสุดลง และประกาศใช้กฎบัตรแห่งสหพันธรัฐประชาธิปไตย​ ฉบับใหม่ ซึ่งรับรองสิทธิความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองสำหรับรัฐชาติพันธุ์ เสรีภาพทางศาสนา และภาวะผู้นำร่วม

โดยคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา ได้ประกาศกฎบัตรแห่งสหพันธรัฐประชาธิปไตย​ ผ่านโซเชียลมีเดียทางการไว้ ดังนี้

CRPH

ประกาศเลขที่ (19/2021) 31 มีนาคม 2021 ประกาศใช้กฎบัตรแห่งสหพันธรัฐประชาธิปไตย


1.เพื่อยุติความขัดแย้งและปัญหาเงินทุนในสหภาพ เพื่อเข้าร่วมกับประชาชนทางชาติพันธุ์ทั้งหมด เพื่อสร้างประชาธิปไตยในลักษณะของสหพันธรัฐ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเท่าเทียม และ สิทธิในความเป็นส่วนตัวของสหภาพ การแถลงของ คณะกรรมการสหภาพฯ ในวันนี้มุ่งหวังในความสงบและสันติต่อทุกชาติพันธุ์อย่าง เสมอภาค และยุติธรรม ในทุก ๆ ลำดับ

2.มาน วิน ข่าย ถั่น รองประธานาธิบดีชั่วคราว นำโดยคณะรัฐมนตรีของฝ่ายสหภาพ เป็นรัฐบาลก่อนการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และการทำหน้าที่ในการ​ปกครองบริหารจะยังคงดำเนินต่อไป

3.สาธารณชนเป็นผู้ถือครองอำนาจในระบอบประชาธิปไตย​ผ่านการเลือกตั้งทั่วไปแบบหลายพรรคเมื่อปี 2020 และประกาศว่ารัฐบาลแห่งชาติจะมีการดำเนินการในสัปดาห์แรกของเมษายน 2021 โดยร่วมมือกับกลุ่มพลังฝ่ายประชาธิปไตย​ทั้งหมด เพื่อกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์​ และแผนที่ระดับความสัมพันธ์​เชิงอำนาจทางการเมืองของแนวร่วม โดยจะได้รับการดำเนินการผ่านความร่วมมือกันของกลุ่มผู้นำ

CRPH

ประกาศเลขที่ (20/2021) 31 มีนาคม 2021 ประกาศสิ้นสุดรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2008

1.คนทุกชาติพันธุ์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสหภาพเมียนมา มีความต้องการอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยของสหพันธรัฐ ที่ให้การรับรอง ในด้านความยุติธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ และสิทธิในระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
2.รัฐธรรมนูญ (2008) เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงแต่มีไว้เพื่อนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการทหารเท่านั้น แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ มีเพื่อจำกัดประชาธิปไตยของรัฐบาลกลาง
3. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกใช้ เนื่องจากมีการละเมิดรัฐธรรมนูญ (2008) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021
4.รัฐธรรมนูญ (2008) ถูกประกาศใช้ในเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยและรัฐบาลของประชาชน
5.ดังนั้นคณะกรรมการผู้แทนสหภาพรัฐสภาจึงได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญฉบับ (2008) สิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ รัฐบาลกลางเมียนมา ยกเลิกรธน.2008 ประกาศใช้กฎบัตร แห่งสหพันธรัฐปชต.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง