ในหลวงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

ในหลวง มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตามประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ทําให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมูลนิธิโครงการหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้เชื่อไหม ‘เจมส์’ ยังโสด!! เผยรอพรหมลิขิต เจอคนที่ใช่พร้อมเปิดตัว
บทความถัดไปส่งมีดให้ ! ลูกสาวตบตีเพื่อน แม่เชียร์ลั่น-บอก “แทงก_หรี่” (คลิป)