เตรียมย้ายกระทรวงมหาดไทย เหตุแออัด-ปรับภูมิทัศน์พื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 17 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอใช้ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ตำบลบางตลอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แปลงสนามกอล์ฟชลประทาน ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน และปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นสนามกอล์ฟ เพื่อก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่

โดยในหนังสือปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ปัจจุบันพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบกับความแออัดคับแคบของสภาพพื้นที่โดยรอบ ทำให้ส่วนราชการหลายแห่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานออกไปจากบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ ก็ต้องประสบกับปัญหาความแออัดคับแคบของอาคารสถานที่เช่นเดียวกัน ส่งผลให้การอำนวยความสะดวกต่อการติดต่อราชการและการปฏิบัติราชการมีจำกัด และนอกจากนี้ ยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างบางหลังในกระทรวงมหาดไทย บดบังทัศนียภาพอันงดงามของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการของกระทรวงมหาดไทย และอาคารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน