“พระองค์ที” ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษา วัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

“พระองค์ที” ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษา วัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. เวลา 10.07 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงนำพระสหายทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางมาลัย จุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรพระศรีรัตนเจดีย์ เสด็จเข้าปราสาทพระเทพบิดร ทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ กับพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ด้วยความสนพระทัย ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณหม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ถวายการบรรยาย

 

บทความก่อนหน้านี้ดวงประจำวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ราศีใดเดินทางไกลไม่ได้ผลดี ราศีใดไม่ควรพาแฟนเที่ยว
บทความถัดไปราฟาเอล นาดาล เจ็บต้นขา ถอนตัวเทนนิสบริสเบนอินเตอร์เนชันแนล